xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny pulje skal forebygge ensomhed og mistrivsel hos ældre

Kommuner, private aktører og civilsamfund kan søge om midler til at forebygge ensomhed og mistrivsel hos ældre. Puljen har særligt fokus på ældre mænd.

15 MAR 2019

Kommuner, private aktører og civilsamfund kan søge om midler til at forebygge ensomhed og mistrivsel hos ældre. Puljen har særligt fokus på ældre mænd. 

Undersøgelser af befolkningens trivsel viser, at ældre borgere er særligt udsatte for at være ensomme og mistrives. Det er der mange årsager til, for eksempel at de kan mangle en mening med livet eller savne at være med i fællesskaber, have nære relationer eller trygge omgivelser.

Konsekvenserne af stress, ensomhed samt dårlig mental sundhed og mistrivsel er også mangeartede og er alle risikofaktorer for at udvikle både fysiske og psykiske lidelser. Dårlig trivsel kan i værste fald lede til selvmord, særligt blandt ældre mænd.

Kommuner, private aktører og civilsamfund kan derfor, eventuelt i samarbejde, søge midler til at forebygge ensomhed og mistrivsel hos ældre med et særligt fokus på ældre mænd. 

Puljen kan eksempelvis søges for at afprøve eller videreudvikle aktiviteter, indsatser eller projekter, der har fokus på at forebygge ensomhed, mistrivsel eller selvmord. Den kan også søges til at styrke sammenhængen og bygge bro mellem de forebyggende hjemmebesøg og de efterfølgende forebyggelsesindsatser.

Information om puljen

Puljen ”Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre” er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet 2019-2022. Der er afsat 35 millioner kroner til puljen.

Puljen kan søges af kommuner, private aktører eller civilsamfund, eventuelt i samarbejde. 

Ansøgningsfristen er tirsdag d. 7. maj 2019 kl. 12.00.

Læs mere om puljen