xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nu kan du igen søge penge til at udvikle nationale kliniske retningslinjer

Sundhedsstyrelsen genopslår puljen til udvikling af nationale kliniske retningslinjer i 2019-2020, så flere faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet kan få mulighed for at udarbejde kliniske retningslinjer. Ansøgningsfristen er 10. april 2019.

13 MAR 2019

Sundhedsstyrelsen genopslår puljen til udvikling af nationale kliniske retningslinjer i 2019-2020, så flere faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet kan få mulighed for at udarbejde kliniske retningslinjer. Ansøgningsfristen er 10. april 2019.

Hvis man som fagligt selskab eller fagligt miljø ønsker at udvikle nationale kliniske retningslinjer, kan der nu søges puljemidler for i alt 3,4 mio.kr. Der har tidligere været opslået puljer for 2017, 2018 og 2019 til NKR.

Formålet med puljen er at videreføre arbejdet med evidensbaserede retningslinjer af høj kvalitet, både i og uden for Sundhedsstyrelsen. 

”De nationale kliniske retningslinjer har markeret et generelt kvalitetsløft af arbejdet med evidensbaserede retningslinjer i Danmark, og puljen skal være med til at sikre større ejerskab til de nationale kliniske retningslinjer i de faglige selskaber og miljøer,” siger konstitueret sektionsleder Britta Tendal Jeppesen. 

Siden 2013 har de nationale kliniske retningslinjer bidraget til at udvikle ensartet og høj kvalitet i udredning, behandling og rehabilitering i sundhedsvæsenet. De er blevet udarbejdet på tværs af faglige miljøer og sektorer, og rigtig mange aktører i sundhedsvæsenet, kommuner og regioner har været med i arbejdet.

Puljen er målrettet de sundhedsfaglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som vil kunne søge om midler til at udarbejde nationale kliniske retningslinjer baseret på GRADE-metoden. Flere aktører vil kunne gå sammen om at søge midler, og der vil også kunne indgås samarbejde med regioner, kommuner og øvrige aktører om udarbejdelse af retningslinjer.

Ansøgningsfrist for at søge om puljemidler for genopslaget 2019-2020 er 10. april 2019. 

Læs mere om puljen her