xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Multisygdom ses oftest hos kortuddannede

Der er en klar social ulighed i, hvem der har multisygdom, og dermed lever med to eller flere kroniske sygdomme på samme tid. Multisygdom ses oftere og tidligere hos personer med kort uddannelse, eller personer, som ikke er i job. Dermed bekræfter en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen, at multisygdom har en social slagside.

06 FEB 2019

Personer med multisygdomme har generelt en nedsat livskvalitet og funktionsevne. De har flere besøg i sundhedsvæsenet end andre patienter og højere risiko for tidlig død. Kun 30 % af danskere med multisygdom mellem 18 og 64 år er i beskæftigelse eller under uddannelse. 

”Vi vil gerne sætte fokus på, at multisygdom er et voksende folkesundhedsproblem og har en social slagside. I behandlingen af patienterne med multisygdom skal der tages højde for mange ting. Samtidig skal behandlingen tilpasses den enkelte patient. Det stiller store krav til koordinering både mellem forskellige behandlere og på tværs af sygehus, praktiserende læge og kommune. Ellers går der mange informationer tabt.” siger chefkonsulent Mette Vestergaard.

Fokus på ligheder mellem personer med multisygdom

Rapporten opdeler personer med multisygdom i forskellige grupper for at se på sygdomsmønstre. Personerne i de enkelte grupper har dermed samme sygdomme til fælles. Grupperne er derudover inddelt i aldersgrupperne 16-44 år, 45-64 år og 65+. Multisygdomsgrupperne har flest personer i den ældre aldersgruppe, idet der kommer flere personer med multisygdom til med alderen.

Generelt er det de samme sygdomme, der er fremtrædende i grupperne både hos unge og hos ældre. Der er dog en undtagelse, idet psykisk sygdom ses mere hos den yngste aldersgruppe (16-44 år). Det er ikke et udtryk for, at psykisk sygdom forsvinder med alderen, men snarere, at der kommer flere personer med multisygdom til i grupperne, og hos dem er det andre sygdomme, som er fremtrædende.

Rapporten viser også, at multisygdomsgrupper, der har en høj forekomst af psykiske sygdomme også har en høj forekomst af andre sygdomme.

”Det her fund hæfter vi os meget ved i Sundhedsstyrelsen”, siger chefkonsulent Mette Vestergaard og fortsætter: ”Der er ingen tvivl om, at det er en gruppe af personer, som har særlige behov, og hvor vi gerne vil sætte ind med en ekstra indsats”.

Et sidste og nyt resultat er, at det ser ud til, at multisygdomsgrupper udvikler sygdomme hurtigere end grupper med forholdsvis raske personer. 

Rapporten er en del af baggrunden for et igangværende projekt om multisygdom, der er aftalt i satspuljeaftalen for 2018. Her blev der afsat 3 millioner kroner i perioden 2018 – 2019 til initiativet ”Mere viden om multisygdom”. Initiativet er forankret i Sundhedsstyrelsen, og målet er at opnå en større viden om multisygdom og at komme med anbefalinger for sammenhængende forløb for mennesker med multisygdom.