xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Medicinsk behandling af vandladningsproblemer hos mænd

IRF i Sundhedsstyrelsen sender nye anbefalinger for valg af lægemidler til behandling af vandladningsbesvær hos mænd i offentlig høring indtil den 18. marts 2019.

07 MAR 2019

IRF i Sundhedsstyrelsen sender nye anbefalinger for valg af lægemidler til behandling af vandladningsbesvær hos mænd i offentlig høring indtil den 18. marts 2019.

Næsten halvdelen af alle mænd over 60 år har vandladningsbesvær, og i 2017 indløste danske mænd over 60 år knap 30 millioner døgndoser af medicin mod vandladningsbesvær (benign prostatahyperplasi).  
IRF i Sundhedsstyrelsen har gennemgået den videnskabelige litteratur om effekt og bivirkninger af den medicin, som bliver brugt til behandling af problemerne. 

”De nye anbefalinger skal give et opdateret grundlag for at vurdere, hvilken medicinsk behandling, der kan anvendes til behandling af mænd med vandladningsbesvær i almen praksis”, siger Simon Tarp fra IRF i Sundhedsstyrelsen. 

Anbefalingerne indgår i Den Nationale Rekommandationsliste (NRL), hvis formål er at understøtte valg eller fravalg af specifikke lægemidler inden for en given lægemiddelgruppe og til en konkret patientgruppe.

Notatet er udarbejdet af IRF i Sundhedsstyrelsen i samarbejde med repræsentanter fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Urologisk Selskab og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. 

Se metodebeskrivelse for NRL.

Baggrundsnotatet er i høring til og med den 18. marts 2019.

Se høringsmaterialet på høringsportalen

Kilder: medstat.dk (ATC koder: C02CA04, G04CAXX, G04CBXX); sundhed.dk (Benign prostatahyperplasi)