xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvor mange får klamydia i din kommune?

En ny opgørelse viser, at der er stor forskel på, hvor mange 15-29-årige, der får klamydia, i de forskellige kommuner. Flere unge kvinder end mænd bliver testet, men blandt de testede er langt flere mænd end kvinder rent faktisk smittede.

03 DEC 2019

Solrød Kommune indtog i 2018 førstepladsen med 33 klamydiatilfælde pr. 1000 unge i aldersgruppen 15-29 årige, efterfulgt af Halsnæs, Kerteminde og Aalborg. Københavns Kommune kommer ind på en 9. plads, mens Aarhus ligger på en 17. plads og Odense på 27. plads. De kommuner med færrest tilfælde er Ærø og Samsø. Her blev der kun registreret hhv. 8 og 12 tilfælde pr. 1000 unge i alderen 15-29 år. 

Det betyder dog ikke nødvendigvis et tegn på svigtende indsats, at en kommune har en stor andel af unge, der er diagnosticeret med klamydia. 

”Hvis kommunen har gjort en stor indsats for at få flere unge til at lade sig teste for klamydia, kan det betyde, at der bliver fundet flere smittede. Desværre er det jo sådan, at en meget stor del af de smittede ikke mærker symptomer og derfor ikke af egen drift bliver testede", siger Anne Rygaard, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, og tilføjer: 
"Men hvis der diagnosticeres et højt antal unge med klamydia og det ikke skyldes, at flere er testet, tyder det på, at der reelt er et stigende antal smittede. Derfor er det vigtigt for den enkelte kommune at overveje, hvad der ligger bag tallene".

Testaktiviteten varierer meget fra kommune til kommune. I både Frederikshavn og Køge Kommune blev 22 % af kommunens unge testet for klamydia i 2018, mod kun 6% i Favrskov og 8 % på Lolland. 

Flere kvinder end mænd lader sig teste 

Testraten er langt højere blandt kvinder end blandt mænd i alle kommuner, og i nogle kommuner er forskellen betydelig. På Frederiksberg har 23% af de unge kvinder ladet sig teste mod kun 7% af mændene. Og Frederikshavns høje samlede testrate dækker over, at hele 30% af unge kvinder er blevet testet mod kun 13 % af drengene. Det er en forskel, der også genfindes på landsplan. 

”Forskellen skyldes formentligt, at unge kvinder hyppigere kommer i kontakt med sundhedsvæsnet, fx når de skal have recept på p-piller. Og at de derfor oftere opfordres til test. Men at unge mænd generelt ikke går særligt meget til lægen, er måske også en del af forklaringen”, siger Anne Rygaard. 

 

Vigtigt at mænd bliver testet

Faktisk er det ekstra vigtigt at være opmærksom på at opfordre unge mænd til at lade sig teste. For ser man på andelen af de testede unge, så er der i samtlige kommuner mange flere mænd, der er smittet med klamydia, end kvinder. 

”Det kan tyde på, at smittetrykket er højere blandt mænd end blandt kvinder. Men det kan også skyldes, at mænd, der lader sig teste, har haft en risikoadfærd, og dermed øget risiko for smitte”, siger Anne Rygaard. 

Overordnet tyder tallene på, at der fortsat er behov for at sætte fokus på at bruge kondom, blive testet og behandlet og klamydia samt på opsporing af eventuelle smittede partnere. 

Da de fleste tilfælde af klamydia optræder uden symptomer, er det vigtigt, at man bliver testet, hvis man har udsat sig selv for smitterisiko ved at have ubeskyttet sex med en ny partner. 

Ubehandlet klamydia kan medføre:

  • Nedsat fertilitet og ufrivillig barnløshed 
  • Graviditet uden for livmoderen
  • Kroniske underlivssmerter hos kvinder
  • Betændelse i bitestikler blandt mænd
 

Se rapporten over klamydiatilfælde