xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Der er stadig langt til målet om mindre tvang i psykiatrien

Der er stor forskel på, hvor langt regionerne er kommet med at bringe den samlede brug af tvang ned. Samtidig er brugen af tvang over for børn og unge overordnet faldet siden 2017. Det viser den nyeste monitorering af tvang i psykiatrien for 2018.

29 APR 2019

Der er stor forskel på, hvor langt regionerne er kommet med at bringe den samlede brug af tvang ned. Samtidig er brugen af tvang over for børn og unge overordnet faldet siden 2017. Det viser den nyeste monitorering af tvang i psykiatrien for 2018.

Der er stadig store regionale forskelle på brugen af tvang

Region Hovedstaden og Region Syddanmark er tættest på at nå målet om at halvere brugen af bæltefikseringer og mindske den samlede brug af tvang frem mod 2020. I Region Syddanmark er der dog sket en stigning i brugen af næsten alle former for tvang i 2018. Region Sjælland har haft en bekymrende stigning i bæltefikseringer det seneste år, og i Region Nordjylland er brugen af flere former for tvang steget og den samlede brug af tvang ligeså. 

”Det er positivt, at det går fremad i Region Hovedstaden. Men jeg er bekymret over, at det ikke er lykkedes Region Syddanmark at holde fast i det fald, vi har set tidligere. Og det er alvorligt bekymrende, at de tre øvrige regioner er meget langt fra at nå målene i partnerskabsaftalen. Der er fortsat behov for et meget tydeligt ledelsesfokus i regionerne på at nå de fastsatte mål”, siger centerchef i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.

Færre børn og unge skal udsættes for tvang 

Opgørelsen for 2018 viser, at færre børn og unge samlet set bliver udsat for tvang end i 2017. Men det er vigtigt, at der fortsat er fokus på styrke indsatsen for denne gruppe.

”Det er positivt, at færre børn og unge bliver udsat for tvang, men det er stadig ikke godt nok. Derfor skal vi holde fast i det særlige fokus på gruppen af børn og unge, så brugen af tvang kan komme endnu længere ned. Det er vigtigt, at kommuner og regioner bliver ved med at styrke den tidlige og fælles indsats. Vi ved, at det er med til at forebygge tvang”, siger Helene Probst.

Fortsat fokus på at nedbringe tvang

Sundhedsstyrelsen vil fremover se på, hvordan de gode erfaringer i nogle regioner med at nedbringe brugen af tvang kan blive fastholdt og udbredt til de andre regioner. De erfaringer, som de har gjort sig, kommer også til at indgå i Sundhedsstyrelsens arbejde med at udvikle en ny måde at overvåge området på. 

”Brugen af tvang er fortsat for høj, og det tager vi meget alvorligt. Vi når ikke i mål, og derfor går vi i gang med at udvikle en ny model for, hvordan vi kan sikre et vedholdende fokus på at nedbringe brugen af tvang fra 2021 og frem. I det arbejde vil vi indarbejde de gode erfaringer, som vi har fået, og vi vil også se på, om vi i højere grad kan få fokus på, hvordan vi nedbringer de forskellige typer af tvang. Vi vil således fastholde et kraftigt fokus på området, indtil det er lykkedes os at nedbringe brugen af tvangen”, siger Helene Probst.

Regionernes erfaringer og indsatser bliver derudover drøftet løbende på møder i Sundhedsstyrelsens Task Force for Psykiatriområdet. 

Monitorering af tvang i psykiatrien 2018

Sundhedsdatastyrelsen har leveret data til monitoreringen.