xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Behandling af borderline personligheds­forstyrrelse

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag en ny retningslinje for behandling af borderline personlighedsforstyrrelse. Diagnosen emotionel ustabil personlighedsstruktur borderlinetype - i daglig tale borderline personlighedsforstyrrelse (BPF), er den fjerde mest udbredte diagnose i psykiatrien, og sygdommen er forbundet med et stort ressourceforbrug og behandlingsmæssige udfordringer.

26 MAR 2019

Det er karakteristisk for patienter med BPF, at de har ustabile relationer, usikker identitet, handler impulsivt og ofte har store psykosociale problemer. Derudover lider de ofte under lidelser som depression, misbrug, angst, spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd.

”Budskabet i retningslinjen er fortsat, at behandlingen af BPF skal være tværfaglig, og at de forskellige anbefalede indsatser ikke kan stå alene” siger formand Kristoffer Lande Andersen.

Retningslinjen behandler både medicinske og psykoterapeutiske tiltag, og målet er at højne og ensarte kvaliteten i udredningen og behandlingen af borderline, eksempelvis ved, efter en individuel vurdering sammen med patienten, at tilbyde psykoeducation, psykoterapi eller øvrige behandlingstilgange.

NKR: behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type