xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger skal styrke børn og unges sundhed og trivsel

Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger til, hvordan kommuner kan styrke børn og unges sundhed. Her bliver der også givet konkrete eksempler på kommunale indsatser om fx fysisk aktivitet og rygning. Anbefalingerne er målrettet kommunernes børne- og ungeområde, der har stor betydning for folkesundheden i Danmark.

31 OKT 2019

Som led i Den Nationale Diabetes Handleplan har Sundhedsstyrelsen samlet en række anbefalinger til fremme af mental sundhed, mad og måltidsvaner og fysisk aktivitet samt anbefalinger til forebyggelse af overvægt, rygning og udskydelse af alkoholdebuten. Samlet set skal anbefalingerne bidrage til at fremme sundheden og forebygge sygdomme som fx diabetes, ved at vise hvordan kommuner kan sætte ind med en tidlig indsats for at påvirke børns sundhedsvaner.

Kommunernes forebyggelsesindsats er afgørende, hvis forekomsten af diabetes og andre sygdomme skal reduceres, fortæller Niels Sandø der er forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen:
”Vi ved, at vaner bliver grundlagt i barndommen. Derfor er den tidlige indsats afgørende, hvis vi skal knække den stigende kurve af danskere med diabetes, vi har set de sidste 20 år”.  

Type 2-diabetes er en af de kroniske sygdomme, som rammer allerflest danskere. Stigningen skyldes flere faktorer. Blandt andet er flere danskere overvægtige og bevæger sig mindre end tidligere. Udover forebyggelse af diabetes og andre sygdomme argumenterer publikationen også for, at arbejdet med børn og unges sundhed og trivsel har direkte indflydelse på udvikling, læring, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Anbefalingerne i publikationen stammer fra Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker. Desuden er der i publikationen givet en række konkrete eksempler på, hvordan kommuner arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse på børne- og ungeområdet.

”Mange kommunerne arbejder målrettet på at fremme sundheden og trivslen blandt deres børn og unge i kommunen, men de kan stadig lære rigtig meget af hinandens erfaringer. I Svendborg har kommunen fx sat flere idrætstimer på skemaet, for at hjælpe børn og unge til at være mere fysisk aktive og forebygge overvægt. Og Odense kommune har en stor indsats, der skal skabe røgfrie skoler. Det er bare to af de mange kommuner, hvor man kan finde inspiration”, fortsætter Niels Sandø.

Center for Forebyggelse i Praksis i KL afholder temadage i efteråret 2019 og foråret 2020, som skal give inspiration til arbejdet med anbefalingerne.
Læs mere på Center for Forebyggelse i Praksis’ hjemmeside

Publikationen ”Børn og unges sundhed og trivsel” 
Publikationen er sendt i to eksemplarer til alle kommuner.

Se Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker