xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsens uddannelsespriser 2019 går til...

I dag uddeler Sundhedsstyrelsen priser til to hospitalsafdelinger, der har ydet en særlig indsats med at videreuddanne læger i Danmark

12 MAR 2019

I dag uddeler Sundhedsstyrelsen priser til to hospitalsafdelinger, der har ydet en særlig indsats med at videreuddanne læger i Danmark

Sundhedsstyrelsen holder i dag sit årlige møde for inspektorer i den lægelige videreuddannelse. I den forbindelse uddeler vi to priser – en til den bedste uddannelsesafdeling i Danmark og en pris til en afdeling, der har gjort ekstra store fremskridt.   

Prisen til bedste uddannelsesafdeling går i år til afdeling for Led- og Bindevævssygdomme på Aarhus Universitetshospital.  Afdelingen opfylder alle målepunkter særdeles godt og scorer dermed det højest mulige point (4) inden for alle de 16 temaer, der vurderes.

Inspektorerne fremhæver, at afdelingen leverer en stor uddannelsesindsats, hvor i alt 15 læger er i hoveduddannelsesforløb. En enkelt læge er i introduktionsstilling, mens der i hele semesteret konstant er omkring 10 medicinstuderende på afdelingen. Uddannelse gives på alle niveauer, og der forekommer en kultur med åbenhed og fagligt enggagement.

Prisen til årets højdespringer går til afdeling for Anæstesi og Intensiv ved Aalborg Universitetshospital.

Højdespringerprisen gives til en afdeling, der ved en ihærdig indsats har øget uddannelseskvaliteten samlet set mellem to inspektorbesøg.

Afdelingen for Anæstesi og Intensiv fik gennemsnitligt et score på 2,7 på de 16 målte temaer ved inspektorbesøg i 2015. Her blev der udpeget en række områder, der skulle arbejdes målrettet på. På baggrund heraf besluttede Sundhedsstyrelsen, at der skulle iværksættes fremskyndet genbesøg i 2018. Ved det sidste besøg var der sket forbedringer på de fleste områder, og alle temaer var enten tilstrækkeligt eller særdeles godt opfyldt svarende til en gennemsnitligt score på 3,7 (af 4 mulige).

”Den årlige prisudeling er en god lejlighed til at markere værdien af den gode uddannelsesafdeling. Festligholdelsen hjælper med at holde fokus på vigtigheden af gode forhold i afdelingerne for uddannelsen af dygtige speciallæger. Det er vores oplevelse, at det betyder meget for afdelingerne og hospitalerne, når de kan opnå anerkendelse på uddannelsesområdet,” siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Lars Juhl Petersen

Sundhedsstyrelsens uddannelsespriser tildeles på baggrund af rapporter fra Sundhedsstyrelsens inspektorer, et korps af læger, udpeget af de videnskabelige selskaber, der besøger knapt 100 hospitalsafdelinger årligt for at vurdere og stimulerer uddannelsesindsatsen.