xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

355 gange rådgav Sundhedsstyrelsens panel om eksperimentel behandling i 2018

Læger på sygehuse kan bede om rådgivning om eksperimentel behandling til patienter med livtruende sygdom uden yderligere etablerede behandlingsmuligheder. I de tilfælde rådgiver Sundhedsstyrelsens ekspertpanel afdelingerne om, hvilke muligheder der er for eksperimentel behandling.

06 MAJ 2019

Eksperimentel behandling er behandling med mindre sikker dokumentation for effekten, bivirkningerne og risikoen, end der er ved etableret eller forskningsmæssig behandling

”Ordningen retter sig mod alle patienter med umiddelbart livstruende sygdomme, som ikke kan tilbydes etableret behandling. Der har i det forgange år været en del medieomtale af ordningen. Derfor havde vi ventet flere henvendelser i 2018, også om andet end kræftsygdom. For ordningen omfatter også patienter med andre livstruende sygdomme. Årsrapporten viser imidlertid, at det stadig langt overvejende er kræftsyge patienters sager, der bliver indstillet til rådgivning ved panelet”, siger Claus Malta Nielsen, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Årsrapportens konklusioner

  • 355 gange fik sygehuse rådgivning hos panelet i 2018. Henvendelserne omfattede 332 patienter, hvis sager blev vurderet i forhold til muligheden for eksperimentel behandling.
  • Antallet af sager lå i 2018 på niveau med de foregående 4-5 år. Af de i alt 332 nye patientsager, der blev vurderet i 2018, havde næsten alle patienterne en kræftsygdom.
  • Yderligere 40 sager blev fremsendt til panelet, men blev afvist, fordi de ikke faldt inden for rammerne af panelets rådgivning. Grunden til det var i de fleste tilfælde, at der fortsat var dokumenterede etablerede behandlingsmuligheder for patienten, og at eksperimentel behandling derfor ikke kunne anbefales.
  • Ordningen blev især brugt af afdelinger i Region Midtjylland – det ses både i forhold til antal sager og i forhold til regionens befolkningstal.