xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om ordination af afhængigheds­skabende lægemidler er blevet revideret

Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen til læger om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Fokus er fortsat på patientsikkerheden, især på at undgå at patienter bliver afhængige af medicinen eller får andre alvorlige bivirkninger. Desuden er afsnit om kørekort fjernet.

22 MAR 2018

Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen til læger om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Fokus er fortsat på patientsikkerheden, især på at undgå at patienter bliver afhængige af medicinen eller får andre alvorlige bivirkninger. Desuden er afsnit om kørekort fjernet.

Vejledningen beskriver de rammer, der gælder, når læger udskriver afhængighedsskabende lægemidler, uanset om det er sovemidler, beroligende lægemidler, angstdæmpende medicin eller  smertestillende lægemidler af typen opioider (morfin, tramadol og lignende). Enkelte andre lægemidler er også omfattet, for eksempel nogle typer ADHD-medicin. 

Brug af de lægemidler, som vejledningen dækker, kan medføre en lang række risici for patienterne. Først og fremmest risikoen for at blive afhængig, men også andre bivirkninger som tendens til at falde og påvirkning af blandt andet hukommelse, koncentrationsevne og humør. Derfor skal afhængighedsskabende medicin bruges med omtanke, og langvarig behandling skal så vidt muligt undgås. 

"Vi lægger stadig vægt på, at der skal være en regelmæssig og personlig kontakt mellem patienten og lægen, hvor de kan drøfte effekten og fordele og ulemper ved behandlingen. Ligesom lægen bør hjælpe patienter, der har fået medicinen længe, med at trappe ud igen, når det bliver aktuelt. Man bør også altid overveje, om patienten med for eksempel angst eller kroniske smerter kan hjælpes bedre med andre behandlinger eller anden medicin, som ikke er afhængighedsskabende", siger sektionsleder og overlæge Marlene Øhrberg Krag. 

Det fremgår fortsat af vejledningen, at afhængighedsskabende medicin skal udskrives ved en personlig konsultation mellem lægen og patienten. Der skal altid være en plan for behandlingen, og for hvornår behandlingen skal stoppe, med mindre der er tale om helt akut behandling og enkeltstående ordinationer. 

De afsnit af vejledningen, som i dag er dækket af andre regler og vejledninger, er så vidt muligt fjernet. Det gælder blandt andet afsnit om kørekort, som i dag er dækket i Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning om helbredskrav til kørekort.

Læs mere om vejledningen 

Se vejledningen på Retsinformation


Opdateret: vejledningen er erstattet af vejledning af 19. juni 2019