xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsens overvågning af hjerteområdet for 3. kvartal 2017

Sundhedsstyrelsen har samlet tal for udredningen og behandlingen af udvalgte forløb på hjerteområdet for 3. kvartal i 2017. Trods den nye og mere enkle overvågning på hjerteområdet er der fortsat problemer med at få registreret alle forløb. Forskelle i ventetiderne til hjertekirurgi mellem regionerne betyder, at nogle patienter venter længe på operation.

20 MAR 2018

Sundhedsstyrelsen har samlet tal for udredningen og behandlingen af udvalgte forløb på hjerteområdet for 3. kvartal i 2017. Trods den nye og mere enkle overvågning på hjerteområdet er der fortsat problemer med at få registreret alle forløb. Forskelle i ventetiderne til hjertekirurgi mellem regionerne betyder, at nogle patienter venter længe på operation.

Overvågningen af hjerteområdet har fokus på tre forhold. Overvågningen ser på, om udredningsretten bliver overholdt for patienter med hjertesygdomme. Desuden ser overvågningen på, hvor lange ventetiderne er til invasiv diagnostik og behandling for udvalgte hjertesygdomme. Endelig er der også en vurdering af, om regionerne overholder reglerne for maksimale ventetider for iskæmiske hjertesygdomme.

På nationalt niveau er udredningsretten overholdt i 81% af tilfældene i 3. kvartal 2017. Dette tal er uændret igennem de første 3 kvartaler af 2017, men skal dog tages med et vist forbehold på grund af manglende registreringer, særligt i Region Hovedstaden, den største region. 

”Vi kan se, at der fortsat er problemer med at registrere alle hjerteforløb. Derfor forventer vi, at regionerne sætter fokus på, hvordan de kan registrere udredningsretten også fremover. Det skulle gerne medføre, at andelen af forløb, hvor udredningsretten bliver overholdt, også stiger”, siger sektionsleder Astrid Nørgaard.

Derimod er ventetiderne til at få en røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG) i 3. kvartal af 2017 på et acceptabelt niveau, idet størstedelen af patienternes er kommet til under 30 dage, og de invasive indgreb i form af ballonudvidelser af kranspulsåren (PCI) i langt de fleste tilfælde foretages relativt hurtigt efter KAG. 

Der er store regionale forskelle i ventetiden til åben hjertekirurgi. Blandt patienter med elektiv isoleret bypass-operation venter godt 20% af patienterne 45 dage eller mere på nationalt niveau. Når det drejer sig om isoleret hjerteklapoperation venter 35-55 % af patienterne 45 dage eller mere i nogle regioner. 

”Det er lang tid at vente på en operation, når man er hjertesyg. Det forlænger sygdomsperioden og udskyder rehabiliteringen. De regionale forskelle peger på et behov for at styrke samarbejdet yderligere mellem regionerne i forhold til at tilbyde patienterne operation der, hvor der er ledig kapacitet. Sundhedsstyrelsen vil drøfte resultaterne med regionerne ved et møde i april”, siger Astrid Nørgaard.

Alle regioner overholdt i 3. kvartal af 2017 reglerne for de maksimale ventetider for iskæmisk hjertesygdom.

Sundhedsstyrelsen offentliggør overvågningsdata kvartalsvist for hjerteområdet.

Se opgørelsen for hjerteområdet for 3. kvartal 2017