xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser

Sundhedsstyrelsen offentliggør ’Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser – et fagligt oplæg til en samlet plan for psykiatriens udvikling’. Der er fortsat en række udfordringer i indsatsen til mennesker med psykiske lidelser.

28 JUN 2018

Sundhedsstyrelsen offentliggør ’Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser – et fagligt oplæg til en samlet plan for psykiatriens udvikling’. Der er fortsat en række udfordringer i indsatsen til mennesker med psykiske lidelser.

At have en psykisk lidelse kan være en stor personlig belastning – både for den enkelte og for de pårørende. Også samfundsmæssigt udgør psykiske lidelser et væsentligt problem på niveau med eksempelvis kræft og hjertesygdomme.

Selvom der er sket fremskridt gennem årene, er det stadig et område præget af stor ulighed. Der er ikke samme kvalitet i de indsatser, som mennesker med psykiske lidelser modtager, sammenlignet med mennesker med fysiske sygdomme. Det betyder blandt andet, at mennesker med psykiske lidelser lever væsentligt kortere – op mod 20 år – end mennesker uden psykisk lidelse. Samtidig mødes mennesker med psykiske lidelser med mange fordomme, som både kan forværre deres sygdom og hindre dem i at indgå i sociale sammenhænge.

”Ambitionen med oplægget er, at mennesker med psykiske lidelser skal have flere og bedre leveår, flere skal opleve accept og forståelse af deres psykiske lidelse, indsatserne skal være rettidige, tilgængelige og af høj kvalitet, og alle skal opleve, at deres forløb var veltilrettelagt og sammenhængende”, siger direktør Søren Brostrøm.

I dag havner mange patienter i psykiatrien, selvom det kunne være undgået med en forebyggende indsats. Derfor er et vigtigt fokuspunkt at sørge for, at kommunerne kommer tidligt på banen, så der bliver sat ind med indsatser på et langt tidligere tidspunkt, end det sker i dag.

Derudover skal der gøres mere for de patienter, der har behov for en massiv behandlingsindsats, og som ofte udsættes for tvang i forbindelse med deres behandling. Faldende ventetider, kortere indlæggelsesforløb og øget ambulant aktivitet har medvirket til, at dem, der har mest brug for massiv støtte og behandling, ikke hjælpes godt nok i psykiatrien. Derfor er der behov for at etablere regionale indsatser til både børn, unge og voksne, der kan favne denne patientgruppe og forebygge anvendelse af tvang, eksempelvis specialiserede udgående teams og intensive afdelinger i psykiatrien.

Endeligt skal kommuner og regioner komme overdødeligheden til livs ved at blive langt bedre til at forebygge og behandle fysiske sygdomme ved at lave indsatser, der er særligt rettet mod mennesker med psykiske lidelser. Samtidig skal de psykiatriske og de somatiske afdelinger på sygehusene blive bedre til at tænke hinanden ind og samarbejde om indsatsen.

Det faglige oplæg har i alt 38 anbefalinger indenfor fem fokusområder. 

Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser - Fagligt oplæg til en samlet plan for psykiatriens udvikling