xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Screenings­programmet for tarmkræft er kommet godt fra start

Flere end forventet har deltaget i det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft, en stor del af de tilfælde af kræft, der bliver fundet er i et tidligt stadie, og kun få oplever komplikationer undervejs.

26 JUN 2018

Flere end forventet har deltaget i det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft, en stor del af de tilfælde af kræft, der bliver fundet er i et tidligt stadie, og kun få oplever komplikationer undervejs.  

Det er nogle af de resultater, der fremgår af en rapport, som Sundhedsstyrelsen udgiver i dag. Rapporten præsenterer resultater for opstarten af screeningprogrammet for tarmkræft i årene 2014-2016. I rapporten bliver der fremlagt tal for både effekten af programmet, som for eksempel fund af kræft i tidlig stadie samt forstadier til kræft, og for såkaldte procesmål som deltagelsesprocent, forløbstider, m.v.

”Vi er selvfølgelig glade for, at screeningsprogrammet er blevet så godt modtaget – og for, at det giver gode resultater”, siger akademisk medarbejder Kristoffer Lande Andersen og fortsætter – ”selvfølgelig er der enkelte punkter, hvor der er plads til forbedring, men overordnet set går det godt med screeningsprogrammet for tarmkræft”.

Størstedelen af de mål, der bliver gengivet i rapporten, er  opfyldt tilfredsstillende i forhold til Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger.  Rapporten peger dog også på enkelte opmærksomhedspunkter, som skal følges fremover. Det drejer sig blandt andet om andelen af falsk positive prøvesvar (falsk alarm), og om den tid, der går, fra et positivt prøvesvar bliver sendt til patienten, indtil patienten har gennemført en kikkertundersøgelse af tarmen (koloskopi).

Screeningsprogrammet for tarmkræft bør således følges også de kommende år for at sikre, at momentum i den gode opstart af programmet fastholdes.

Det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft blev indført i marts 2014 efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, som et led i Kræftplan III. Alle borgere i alderen 50-74 år modtager hvert andet år et tilbud om at blive screenet for tyk- og endetarmskræft.

Læs rapporten her