xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Retningslinje skal forebygge fald hos ældre

Fald er hyppige blandt ældre. En ny national klinisk retningslinje giver anbefalinger til, hvordan ældre over 65 år kan forebygge fald. Retningslinjen anbefaler blandt andet superviseret styrke- og balancetræning, og fysiske ændringer i boligen og fraråder længere tids brug af benzodiazepiner og anti-depressiva (SSRI).

17 APR 2018

Fald er hyppige blandt ældre. En ny national klinisk retningslinje giver anbefalinger til, hvordan ældre over 65 år kan forebygge fald. Retningslinjen anbefaler blandt andet superviseret styrke- og balancetræning, og fysiske ændringer i boligen og fraråder længere tids brug af benzodiazepiner og anti-depressiva (SSRI).

At falde er en naturlig og uundgåelig del af livet, men for ældre kan et fald have væsentlige konsekvenser for deres helbred, som knoglebrud og hjernerystelse. Et fald kan også udløse en frygt for at falde igen, som kan gøre, at ældre bliver mindre aktive og deltager mindre i sociale aktiviteter.

Omkring hver tredje hjemmeboende ældre falder mindst én gang om året. Risikoen for at falde stiger med alderen, og næsten dobbelt så mange ældre i alderen 70-80 år falder, sammenlignet med personer under 70 år.

”Der er flere årsager til, at ældre falder, men overordnet sker fald ofte på grund af balancesvigt eller bevidsthedstab. Desuden er lav muskelmasse, nedsat balance- og opfattelsesevne, samt svækket syn og hørelse nogle af de andre væsentligste risikofaktorer, der fører til fald. Derfor anbefaler retningslinjen en flerstrenget indsats, hvis man vil forebygge og derved reducere antallet af fald hos ældre”, siger fuldmægtig Christina Debes Helm.

Den nationale kliniske retningslinje beskriver effekten af forskellige indsatser til at forebygge fald hos ældre. Retningslinjen anbefaler, at ældre, der er i risiko for fald, får tilbud om superviseret styrke- og balancetræning, og desuden laver øvelser, der optræner deres balance (vestibulærsansen). Ældre er også i mindre risiko for at falde, hvis de ændrer deres bolig, så de bedre kan komme rundt, for eksempel ved at sætte greb op, fjerne dørtrin, med videre. 

Retningslinjen fraråder herudover brugen af benzodiazepiner og anti-depressiva (SSRI) gennem længere tid, da præparaterne øger ældres risiko for at falde.