xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pulje skal styrke den eksperimentelle kræftkirurgi

Sygehusafdelinger i regionerne kan igen søge om midler til at varetage eksperimentel kræftkirurgi.

17 DEC 2018

Sygehusafdelinger i regionerne kan igen søge om midler til at varetage eksperimentel kræftkirurgi.

Puljen skal hjælpe med at udvikle viden på et område, som ikke er prioriteret i samme grad som for eksempel eksperimentel medicinsk kræftbehandling. Blandt andet skal puljen sikre, at der rundt om i landet opbygges færdigheder inden for eksperimentel kræftkirurgi og samarbejde omkring det.

Eksperimentel kræftkirurgisk behandling dækker over behandling, hvor der ikke findes samme grad af videnskabelig dokumentation for effekten som ved en etableret kirurgisk behandling. Ved den eksperimentelle kræftkirurgiske behandling er der en vis formodning om og sandsynlighed for, at indgrebet vil gavne patienten.

Ansøgningsrunden varer frem til den 13. marts 2019, hvor interesserede sygehusafdelinger i regionerne kan søge om midler til at varetage de eksperimentelle kræftkirurgiske funktioner. 

I forbindelse med kræftplan 4 blev der på finansloven for 2017 afsat midler til eksperimentel kræftkirurgi, med et formål om at styrke tilbuddet om eksperimentel kræftkirurgi i Danmark og samtidig sikre en høj international kvalitet og en ensartet udbredelse af nye behandlingsformer. 

Ved første ansøgningsrunde i 2017 uddelte Sundhedsstyrelsen cirka 1.7 mio. kr. for 2017 og cirka 1.5 mio. kr. for 2018 til fem forskellige kræftkirurgiske funktioner. Ved denne ansøgningsrunde kan der søges midler for cirka 3.5 mio. kr. til 2019.

Ansøgningsfristen for puljen er den 13. marts 2019.

Information om opslaget og ansøgningsskema