xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nyt videnscenter for værdig ældrepleje åbner dørene

I Satspuljeaftalen 2018-21 er der afsat cirka 60 millioner kroner til etablering af et Nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje, som gennem fire år skal understøtte kommunernes arbejde med at skabe værdighed i ældreplejen.

21 JUN 2018

I Satspuljeaftalen 2018-21 er der afsat cirka 60 millioner kroner til etablering af et Nationalt Videnscenter for værdig ældrepleje, som gennem fire år skal understøtte kommunernes arbejde med at skabe værdighed i ældreplejen.

Det nye videnscenter skal bidrage til at gøre arbejdet med værdighed konkret og praksisnært ved at klæde medarbejdere og ledere i ældreplejen bedre på til at tænke værdighed ind i den daglige praksis. Det sker ved at tilbyde forskellige typer af aktiviteter indenfor kompetenceudvikling, rådgivning og netværksfacilitering. Derudover bidrager videnscenteret med at indsamle og udbrede ny viden, gode erfaringer og metoder på området.  

”Vi håber meget, at både kommunale og private aktører på ældreområdet vil gøre brug af de forskellige aktiviteter, som videnscentret kommer til at tilbyde, men også hjælpe os med at målrette og kvalificere vores arbejde undervejs så vi sikrer, at det giver mening i praksis og kan anvendes i den konkrete hverdag”, siger Mads Biering la Cour, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen. 

I efteråret tilbyder videnscentrets sine første aktiviteter, herunder temadage og en åbningskonference om værdighed. Dato, indhold og program opdateres løbende på www.vaerdighed.sst.dk.  

Rejsehold med værdighedskonsulenter

Som en del af videnscenteret oprettes et rejsehold, der skal rejse rundt i landet og hjælpe medarbejdere og ledere med at blive bedre til at løse konkrete udfordringer med den ældres værdighed i fokus. 

”Værdighedsrejseholdet er stærkt inspireret af Sundhedsstyrelsens demensrejsehold, som har vist sig at være en effektiv måde at skabe praksisnær kompetenceudvikling og forandring i hverdagen. Vores mål er, at værdighedsrejseholdet på samme måde kan bidrage positivt til arbejdet med værdighed”, siger Mads Biering la Cour.

Rejseholdet skal drives af en række konsulenter, som rekrutteres gennem udbud. Konsulenterne vil også få en aktiv rolle med at bidrage til udviklingen af de konkrete forløb. Udbudsbekendtgørelse offentliggøres d. 22.juni 2018, og det forventes at de første rejseholdsforløb startes op i starten af 2019. Læs mere om udbuddet her.

Konference om værdig ældrepleje 

Den 29. november 2018 afholder videnscentret en stor åbningskonference med titlen Værdighed i ældreplejen – hvorfor og hvordan? Konferencen sætter fokus på viden, erfaringer og perspektiver anno 2018, for herigennem at undersøge hvorfor værdigheden både er vigtig og relevant i ældreplejen, og hvordan vi kan skabe mere af den.

Programmet opdateres løbende på videnscentrets hjemmeside.  Få mere information på www.vaerdighed.sst.dk. Her kan du finde nyheder og opdateret information om videnscentrets arbejde. Henvendelse foregår via vaerdighed@sst.dk