xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nyt dreamteam på plads i Sundheds­styrelsen

Det bliver nuværende centerdirektør på Rigshospitalet, Lars Juhl Petersen, der bliver Sundhedsstyrelsens ny vicedirektør. Samtidig indtræder Marlene Øhrberg Krag som centerchef i Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab (EUB), og Helene Probst vender tilbage efter en udstationering og starter som centerchef i Enhed for Planlægning (PLAN).

20 SEP 2018

Det bliver nuværende centerdirektør på Rigshospitalet, Lars Juhl Petersen, der bliver Sundhedsstyrelsens ny vicedirektør.  Samtidig indtræder Marlene Øhrberg Krag som centerchef i Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab (EUB), og Helene Probst vender tilbage efter en udstationering og starter som centerchef i Enhed for Planlægning (PLAN). 

Lars Juhl Petersen er 55 år gammel, han er uddannet læge fra Københavns Universitet i 1989, har en ph.d.-grad fra Københavns Universitet i 1996 og blev speciallæge i nyresygdomme (nefrologi) i 2002. Han tiltræder sin nye stilling i Sundhedsstyrelsen 2. januar 2019.

"Jeg ser jobbet som vicedirektør i Sundhedsstyrelsen som et af de mest spændende aktuelt i det danske sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsen står med en stærk faglig profil og er blevet en "mærkbar" organisation, som sætter retning. Jeg glæder mig til samarbejdet med Søren og alle de dygtige medarbejdere, som skaber Sundhedsstyrelsens resultater”, siger Lars Juhl Petersen
Stillingen som vice-direktør er nyoprettet. Siden han tiltrådte i 2015, har Søren Brostrøm alene udgjort direktionen i Sundhedsstyrelsen. Nu er tiden kommet til at øge ambitionsniveauet endnu en tand.

"Da jeg tiltådte i 2015, var hovedopgaven at reetablere Sundhedsstyrelsens omdømme og at genopbygge den sociale kapital. Det er lykkedes, og nu hæver vi ambitionsniveauet yderligere", siger Søren Brostrøm, og tilføjer, "Det kræver mere ledelseskraft på det strategiske niveau. Med Lars Juhl får jeg en vicedirektør med en stærk faglig profil. Han kender sundhedsvæsenet indgående og har lang ledererfaring”

Søren Brostrøm understreger, at det også har været meget vigtigt for ham at finde et værdimæssigt match på den vigtige post som vicedirektør. "Lars lægger vægt på retfærdighed og ordentlighed, og så brænder han for patienterne. Også selvom det er 10 år siden, han forlod klinikken. Det er vigtigt for mig", udtaler Søren Brostrøm, der samtidig understreger, at Lars som vicedirektør får et betydeligt ledelsesrum, og bliver stedfortræder for direktøren.

Ansættelsen af Lars Juhl Petersen som vicedirektør er et led i en samlet styrkelse af chefgruppen i Sundhedsstyrelsen.

"Vi har allerede en meget stærk chefgruppe. Den sociale kapital i styrelsen er stor, og vi skaber resultater", siger direktør Søren Brostrøm. "Udvidelsen af chefgruppen sker ikke som svar på noget, der ikke fungerer, men er en meget strategisk satsning fra min side. Vi har et meget højt fagligt ambitionsniveau, vi får flere opgaver, og der er store udfordringer på sundheds- og ældreområdet, som vi skal bidrage til at løse. Det kræver mere ledelseskraft".

Konkret sker udvidelsen af chefgruppen ved, at der i de to største enheder i Sundhedsstyrelsen pr. 1. oktober etableres en centerstruktur med to sideordnede chefer, der sammen varetager den strategiske ledelse af enheden. Der ændres altså ikke på antallet af enheder i Sundhedsstyrelsen og opgavefordelingen imellem dem.

Enheden for Evidens, Uddannelse og Beredskab vil fremover blive ledet af Marlene Øhrberg Krag og Henrik Stig Jørgensen. "Marlene har en meget stærk faglighed, og jeg er meget glad for at få hende med i chefgruppen. Med sin baggrund som almen mediciner bringer hun også et meget vigtig blik på indsatsen i den primære sundhedssektor, som vi får et stigende fokus på i de kommende år"

I enheden for Planlægning, som i dag ledes af Janet Samuel, vil der tilsvarende fremover være to sideordnede chefer. Her bliver den anden chef Helene Probst, som siden 2016 har haft orlov fra sin stilling som enhedschef i Sundhedsstyrelsen og været udstationeret af det danske Udenrigsministerium som Senior Policy and Planning Advisor i Tanzanias sundhedsministerium i Dar es-Salaam. Helene er speciallæge i samfundsmedicin og har en Master of Public Administration.

"Jeg er meget glad for at kunne styrke den vigtige planlægningsenhed, og med Janet og Helene har jeg et utroligt stærkt ledelsesteam. De har begge mange års erfaring med planlægning og styring på sundhedsområdet, og de har et indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen’, siger direktør Søren Brostrøm. "Det er lidt af et dreamteam i vores fremtidige arbejde med både det nære sundhedsvæsen, kommende specialeplaner m.v.".

Den nye ledelsesstruktur vil falde på plads fra oktober 2018 og frem til januar. Herefter vil chefgruppen i Sundhedsstyrelsen udgøres af direktøren, vicedirektøren og 8 chefer.