xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye forholdsregler ved indsprøjtning af insulin

Sundhedsstyrelsen har set på behovet for at have et adrenalinberedskab i forbindelse med patienter med diabetes, der skal have indsprøjtninger med insulin.

17 SEP 2018

Sundhedsstyrelsen har set på behovet for at have et adrenalinberedskab i forbindelse med patienter med diabetes, der skal have indsprøjtninger med insulin. Sundhedsstyrelsens vurdering er, at uanset om det er borgeren selv eller hjemmeplejen/-sygeplejen, der skal indsprøjte insulinen, er der som udgangspunkt ikke behov for adrenalinberedskab. 

”Vi har på baggrund af en række henvendelser set på, hvor stor risikoen er for at få en anafylaktisk reaktion i forbindelse med injektion af insulin, og nødvendigheden af at have et adrenalinberedskab til rådighed. Sundhedsstyrelsens samlede vurdering er, at adrenalinberedskab ved injektion af insulin kan udelades”, siger Louise Lauridsen, læge i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med vurderingen indhentet rådgivning fra blandt andet Lægemiddelstyrelsen, som konkluderer, at risikoen for en anafylaktisk reaktion ved insulinbehandling er minimal, og at den minimale risiko gælder for alle markedsførte insuliner i Danmark.  

Den nye vurdering henvender sig primært til sundhedsfagligt personale, der arbejder med injektion af insulin som en del af deres arbejde, samt ledelsen i hjemmeplejen/-sygeplejen, praktiserende læger mv.

Notat med information til sundhedsfagligt personale, fx hjemmepleje og praktiserende læger med mere om forholdsregler ved injektion af insulin til patienter med diabetes (september 2018)

Ved alle øvrige injektions- og infusionsbehandlinger skal der fortsat være adrenalinberedskab til rådighed.