xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny vejledning skal forebygge spredning af multiresistente bakterier

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag en ny vejledning om forebyggelse af spredning af den gruppe af multiresistente bakterier, der kaldes CPO. CPO kan forårsage infektioner, der kan være vanskelige at behandle.

05 SEP 2018

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag en ny vejledning om forebyggelse af spredning af den gruppe af multiresistente bakterier, der kaldes CPO. CPO kan forårsage infektioner, der kan være vanskelige at behandle. CPO bliver samtidig anmeldelsespligtigt, hvilket betyder, at læger og laboratorier fremover skriftligt skal anmelde tilfælde af CPO til Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Forekomsten af CPO-infektioner i Danmark har været stigende over de senere år. Derfor er formålet med vejledningen at begrænse den fortsatte spredning af bakterierne – både af hensyn til den enkelte borger/patient og for at sundhedsvæsenet også på længere sigt kan behandle alvorlige infektioner med antibiotika.

”Vi har set en markant stigning i antallet af tilfælde af CPO i det danske sundhedsvæsen, og med denne vejledning ønsker vi at imødegå denne udvikling, ved at vi i højere grad sørger for at finde og isolere de sygehuspatienter, der er bærere af bakterien,” siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Personer, der i forvejen er syge eller svækkede, er i størst risiko for at få alvorlig sygdom forårsaget af CPO. CPO-vejledningen fokuserer derfor på, hvilken indsats der er behov for, for at sundhedsvæsenet kan begrænse sygdommen og spredningen af de pågældende bakterier på hospitaler, på plejehjem og andre steder, hvor syge og svækkede personer opholder sig. Vejledningen henvender sig primært til ledelse og personale inden for sundheds- og plejeområdet.

Sundhedsstyrelsen har fået hjælp til at udarbejde vejledningen af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de regionale klinisk mikrobiologiske afdelinger, Statens Serum Institut, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Dansk Selskab for Infektionsmedicin, Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker og Danske Regioner.

Information om CPO på Sundhedsstyrelsens hjemmeside samt henvisninger til den nye bekendtgørelse om anmeldelse af CPO og vejledningen om forebyggelse af spredning af CPO