xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny procedure for forslag til screeningsprogrammer

Sundhedsstyrelsen har ændret proceduren for, hvordan faglige selskaber, organisationer og miljøer på sundhedsområdet kan indstille forslag til nye nationale screeningsprogrammer. Forslag kan fremover kun stilles én gang om året - næste gang i februar 2019.

05 DEC 2018

Sundhedsstyrelsen har ændret proceduren for, hvordan faglige selskaber, organisationer og miljøer på sundhedsområdet kan indstille forslag til nye nationale screeningsprogrammer. Forslag kan fremover kun stilles én gang om året - næste gang i februar 2019. 

Nationale screeningprogrammer er systematiske landsdækkende undersøgelsesprogrammer, som er rettet mod bestemte befolkningsgrupper, der som udgangspunkt ikke opfatter sig som syge eller i risiko for sygdom. Formålet med de nationale screeningsprogrammer er at tilbyde en test, der kan identificere de personer, hvis risiko for at have eller udvikle en bestemt sygdom er så stor, at de bør få et tilbud om relevant forebyggelse, undersøgelse eller behandling.

Når nationale screeningsprogrammer skal vurderes, i forhold til om de skal indføres, er det ud fra, om de samlede fordele ved programmet opvejer ulemperne. Det grundlæggende her er, om de gavnlige virkninger af programmet i form af nedsat sygelighed og dødelighed opvejer de mulige fysiske og psykosociale skadevirkninger for de berørte, såvel som de økonomiske og sociale konsekvenser for samfundet som helhed. 

”Ændringen af procedurerne for at indsende og vurdere forslag til nye nationale screeningsprogrammer skal styrke det beslutningsgrundlag, der skal foreligge, når forslag til nye nationale screeningsprogrammer skal vurderes. Processen bliver fremover mere systematisk og gennemskuelig, og det sikres, at de rette fagfolk er involveret i den samlede vurdering.”, siger Marlene Øhrberg Krag, Centerchef i Sundhedsstyrelsen.

Forslag til nye nationale screeningsprogrammer

Konkrete forslag til Sundhedsstyrelsen skal komme fra faglige selskaber, organisationer og miljøer på sundhedsområdet. Flere aktører kan gå sammen om at stille forslag, og der vil også kunne indgås samarbejde med regioner, kommuner og øvrige aktører. 

Fristen for at indsende forslag til nye nationale screeningsprogrammer, der skal vurderes i 2019, er fredag 1. februar 2019. 


De indsendte forslag skal overholde en række fastlagte kriterier. De fremgår af Sundhedsstyrelsens skema til forslag om indførelse af nationalt screeningsprogram.

Skema til forslag til nye nationale screeningsprogrammer

Efter ansøgningsfristen gennemgår Sundhedsstyrelsen de indkomne forslag og indhenter om nødvendigt supplerende oplysninger fra forslagsstillerne. 

Forslag med et tilstrækkeligt uddybet skema bliver fremlagt for Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer på et møde den 19. marts 2019. Udvalget skal vurdere, om der er grundlag for at arbejde videre med forslaget, og om der mangler yderligere oplysninger.

Proces ved indsendelse af forslag til nye nationale screeningsprogrammer

Information om screening og den nye procedure for forslag til nye nationale screeningsprogrammer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside