Engelsk

Ny guide skal gøre det lettere for mennesker med demens at dyrke motion

Fysisk aktivitet er godt for alle - også for mennesker med demens. Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag en træningsguide, som gør det lettere at støtte mennesker med demens i at være fysisk aktive.

08 MAR 2018

Fysisk aktivitet er godt for alle - også for mennesker med demens. Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag en træningsguide, som gør det lettere at støtte mennesker med demens i at være fysisk aktive.

Bent er 81 år og har demens. Sygdommen har gjort, at han tidligere holdt sig meget hjemme og gik lidt i stå. Men efter Bent er begyndt at træne i sit gamle træningscenter, er han blomstret op og kan nu gå længere strækninger i byen. Også familien kan mærke, at Bent er blevet mere livlig og mere interesseret i sine omgivelser. Måske husker han også bedre? 

Sundhedsstyrelsens ”Guide til fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens” skal være med til at give flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens i både let, middel og svær grad.

”Mennesker med demens har ofte brug for et venligt skub for at blive fysisk aktive, og her kan både kommunale medarbejdere, pårørende, frivillige og foreninger hjælpe. Den nye træningsguide er derfor bygget op, så brugere med meget forskellige behov kan finde inspiration til øvelser og gode råd til at planlægge og bistå borgeren med demens før og under udøvelse af fysisk aktivitet,” siger Abelone Løgstrup, projektleder i Sundhedsstyrelsen.  

Aktiviteterne i træningsguiden er delt op i 5 kendte hverdagsmiljøer: Eget hjem, naturen, træningscenter, pleje- eller aktivitetscenter og forening.  Opdelingen gør det hurtigt at finde relevant inspiration til aktiviteter, som får pulsen op og integrerer kognitiv træning. Guiden indeholder også gode råd til, hvordan man kan planlægge og gennemføre den valgte træning og aktivitet. Det kan være tips til at finde aktiviteter, der motiverer den enkelte borger med demens, eller konkrete råd om verbal og nonverbal kommunikation.

Træningsguiden er elektronisk og velegnet til at blive anvendt både fra PC, tablet og/eller smartphone.  

Fakta om guiden

”Guide til fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens” er udviklet som led i National Demenshandlingsplan 2025. 

Kommunerne er efter Serviceloven allerede forpligtet til at tilbyde indsatser, der kan forebygge og hjælpe til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder, til personer, som har behov for det, fx på grund af demens. Fysisk træning og aktivitet er et eksempel på en sådan indsats. 

Kommunerne modtager derudover i 2018 og 2019 øremærkede midler over bloktilskuddet til at implementere træningsguiden og forankre indsatsen. Det er ambitionen, at alle kommuner vil gøre brug af træningskonceptet.