xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nu er det muligt at søge midler fra puljen for sundheds­fremme og sygdoms­forebyggelse 2019

Private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer kan søge midler til indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller danne baggrund for arbejdet med at fremme sundheden og forebygge sygdom. Ansøgningsfristen er fredag den 12. oktober 2018 kl. 12.

04 SEP 2018

Private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer kan søge midler til indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller danne baggrund for arbejdet med at fremme sundheden og forebygge sygdom.

Ansøgningsfristen er fredag den 12. oktober 2018 kl. 12.

Sundhedsstyrelsen åbner nu for ansøgninger til ”Puljen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2019”. Der kan ansøges om midler til indsatser indenfor følgende områder:

  • Alkohol 
  • Mental sundhed 
  • Seksuel sundhed 
  • Astma og allergi
  • Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse 
  • Forebyggelse af dopingmisbrug
  • Tobak
  • Monitorering på sundhedsområdet
  • Fysisk aktivitet 

Det er primært foreninger og organisationer med et non-profit sigte, der kan komme i betragtning til at modtage tilskud. Derudover kan forskningsinstitutioner søge om midler på monitoreringsområdet.

Der vil være cirka 5,2 millioner kroner til udmøntning i 2019 (under forudsætning af at finanslov 2019 bliver vedtaget). Tilskud bliver givet til konkrete aktiviteter og ikke til generel drift. I forbindelse med ansøgningsrunden vil projekter inden for indsatsområdet Mental sundhed blive prioriteret.

Information om kriterier for hvert prioriteret indsatsområde og om krav til ansøgningen og ansøgere: Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse 2019