xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Mennesker med epilepsi skal have mere sammenhængende behandling

Sundhedsstyrelsens udgiver i dag rapporten ”Eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi.” Rapporten beskriver en række udfordringer på epilepsiområdet og giver bud på, hvordan man kan styrke den sundhedsfaglige indsats og skabe bedre sammenhæng i indsatsen i regioner og kommuner.

24 OKT 2018

Sundhedsstyrelsens udgiver i dag rapporten ”Eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi.” Rapporten beskriver en række udfordringer på epilepsiområdet og giver bud på, hvordan man kan styrke den sundhedsfaglige indsats og skabe bedre sammenhæng i indsatsen i regioner og kommuner.

Omkring 55.000 personer – eller ca. 1 % af befolkningen i Danmark – har epilepsi, og hvert år får ca. 4.500 nye personer besked om, at de har sygdommen. Tidlig diagnostik og behandling samt fokus på funktionsevne og rehabiliterende indsatser kan have stor betydning for behandlingsresultatet, og om mennesker med epilepsi kan leve et almindeligt liv med sygdommen.

Sundhedsstyrelsens eftersyn viser dog, at mennesker med epilepsi ikke altid oplever tilstrækkelig kvalitet i indsatsen og sammenhæng i sundhedsvæsnet og på tværs af forvaltningsområder i kommunerne. Nogle oplever fx at blive diagnosticeret for sent, ligesom sammenhængen i indsatsen kan halte ved overgange mellem sektorer, eller når sygehusets børneafdeling skal skiftes ud med den neurologiske voksenafdeling. Og udfordringerne bliver ikke mindre af, at epilepsisygdomme kan være meget forskelligartede og både ses hos børn, voksne og ældre samt hos personer med udviklingshæmning.  

”Rapporten peger derfor på, at samarbejdet mellem almen praksis, sygehusene og kommunerne kan styrkes, fx gennem udarbejdelse af forløbsprogrammer, og at udredning og behandlingen kan styrkes gennem faglige retningslinjer. Samtidig viser eftersynet, at der er behov for mere systematisk udbredelse af viden om epilepsi, så de fag- og myndighedspersoner, der møder mennesker med epilepsi i deres arbejde, yder indsatsen ud fra den bedst tilgængelige viden,” siger Rune Eeg Nordvig, der er specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen. 

Eftersynet viser også, at der ikke altid er tilstrækkeligt fokus på følgevirkningerne af epilepsi, der kan vise sig i form af nedsat kognitiv funktionsevne samt social isolation mm. Derfor peger rapporten også på behovet for udredning af funktionsevne samt overlevering af viden fra sygehusene til kommunerne.  

Rapporten for eftersynet er målrettet politikere og beslutningstagere i stat, regioner og kommuner, og den er udarbejdet med inddragelse af en bredt sammensat følgegruppe, som blev udpeget af de relevante aktører på epilepsiområdet, herunder Socialstyrelsen, regionerne, kommuner, patientforeninger samt faglige organisationer og selskaber.

Læs rapporten her.