xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Maksimale ventetider for september 2018

Regionerne har indberettet til Sundhedsstyrelsen, om de maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom blev overholdt i september måned. Der var otte overskridelser vedrørende kræftsygdom og en enkel overskridelse vedrørende hjertesygdom i september 2018.

26 OKT 2018

Regionerne har indberettet til Sundhedsstyrelsen, om de maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom blev overholdt i september måned. Der var otte overskridelser vedrørende kræftsygdom og en enkel overskridelse vedrørende hjertesygdom i september 2018.

Den manglende overholdelse af reglerne om de maksimale ventetider for september 2018 drejer sig om:

  • 1 hændelse vedrørende udredning for kræftsygdom i Region Midtjylland
  • 6 hændelser vedrørende udredning for kræftsygdom i Region Nordjylland
  • 1 hændelse vedrørende udredning for kræftsygdom i Region Syddanmark
  • 1 hændelse vedrørende operation for hjertesygdom i Region Syddanmark

Region Midtjylland har oplyst, at overskridelsen vedrører en patient, der var henvist til at blive udredt på et af regionens sygehuse. Ventetiden skyldes en fejl i henvisningen, der først blev opdaget 17 dage senere. Patienten blev derfor ikke tilbudt undersøgelsen inden for de lovpligtige 14 dage. Regionen har oplyst, at patienten blev tilbudt undersøgelse samme dag, som fejlen blev opdaget.

Region Nordjylland har indberettet, at seks patienter ventede længere end de 14 dage fastsat af bekendtgørelsen i september måned. Overskridelsen skyldes kapacitetsproblemer i forbindelse med den undersøgelse, patienterne var henvist til. Ventetiden blev overskredet med henholdsvis 1, 2, 2, 2, 5 og 6 dage. Regionen har oplyst, at patienterne ikke blev tilbudt at få foretaget undersøgelsen i en anden region, hvilket ellers er en del af regionens handlepligt. Regionen har orienteret om, at medarbejderne, der administrerer indkaldelser på sygehuset, har fået præciseret retningslinjerne for, hvordan de skal opfylde regionernes handlepligt.   

I Region Syddanmark var der i september en overskridelse af de maksimale ventetider for udredning af kræftsygdom. Patienten ventede 10 dage for længe, fordi der var fejl i patientens henvisning. Regionen har desuden oplyst, at der i september var en overskridelse, der vedrører operation for hjertesygdom. Overskridelsen skyldes, at det ikke blev noteret, at patienten var omfattet af bekendtgørelsen om maksimale ventetider, og derfor ikke fik tilbudt operation inden for den lovpligtige ventetidsgaranti. Regionen har meddelt, at hændelsen vil blive drøftet på det kommende møde i regionens programledelse for hjertesygdomme.

Om de maksimale ventetider

Sundhedsministeriet indførte fra den 1. marts 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. Kravene indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider i forhold til de konkrete patienter, der er blevet henvist til undersøgelse og behandling.