xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kørselshjælp til mennesker med demens

Kommuner kan nu være med i en forsøgsordning, hvor mennesker med en demensdiagnose kan få hjælp til befordring på lige fod med mennesker med en svær fysisk funktionsnedsættelse.

20 NOV 2018

Kommuner kan nu være med i en forsøgsordning, hvor mennesker med en demensdiagnose kan få hjælp til befordring på lige fod med mennesker med en svær fysisk funktionsnedsættelse.

Forsøget skal give mennesker med en demensdiagnose i eget hjem mulighed for at få hjælp til kørsel til fritidsformål, herunder besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud mv. Personen vil også kunne få en ledsager med.

"Når et menneske får en demenssygdom, er en af de kognitive funktioner der kan blive ramt, rumlig orientering og sanseindtryk. Det påvirker evnen til at tolke og genkende omgivelserne og dermed til at finde rundt. Man kan derfor få behov for hjælp til befordring, ligesom der kan være behov for at få en ledsager med. Der er allerede enkelte kommuner, der frivilligt tilbyder kørselshjælp. Vi håber derfor, at flere vil deltage i den nye forsøgsordning og afprøve de muligheder for hjælp, der er i ordningen”, siger projektleder Kristian Gribskov.

Forsøget skal belyse, hvilke muligheder og forudsætninger mennesker med en demensdiagnose i eget hjem har for at benytte ordningen, herunder i hvor høj grad de har behov for at have en ledsager med. Samtidig skal forsøget give input til, hvordan en kørselsordning skal organiseres, for at den bliver velfungerende, for eksempel hvor fleksibel, den skal være, samt hvor meget en kørselsordning vil koste.

Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose er en del af udmøntningen af satspuljen på ældreområdet for 2018-2021. Puljen udgør 42,5 mio. kr. Ca. 5 kommuner kan forvente at modtage midler fra puljen.

Ansøgningsfrist 7. januar 2019.

Læs mere om puljen