xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kan screening for livmoderhals­kræft gøres endnu bedre?

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag nye anbefalinger for screening af livmoderhalskræft. Fokus er blandt andet på, hvordan vi sikrer, at alle kvinder har mulighed for at deltage i screeningen samt på brugen af HPV-test

27 MAJ 2018

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag nye anbefalinger for screening af livmoderhalskræft. Fokus er blandt andet på, hvordan vi sikrer, at alle kvinder har mulighed for at deltage i screeningen samt på brugen af HPV-test.

For at forhindre flest mulige tilfælde af livmoderhalskræft er det afgørende, at alle kvinder mellem 23 og 64 år har mulighed for at blive screenet. Desværre er der en gruppe kvinder, der ikke deltager i screeningen, selvom de egentlig gerne vil, og det skal de nye anbefalinger være med til at lave om på.

”Forskning viser, at der er en række barrierer, som gør, at kvinderne ikke bliver screenet. Det kan være alt fra praktiske udfordringer med at få passet undersøgelsen ind i en travl hverdag til manglende viden om, hvad screening egentlig er eller bekymring for selve undersøgelsen eller for at være syg,” siger Gry St-Martin, der er afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen.

I dag deltager 25 procent af kvinderne ikke i screeningen, og hos de kvinder opstår næsten halvdelen af alle tilfælde af livmoderhalskræft. Et af formålene med de opdaterede anbefalinger er derfor at skabe tiltag, der giver alle kvinder mulighed for at deltage. 

”Vi anbefaler, at regionerne sætter målrettet ind over for de forskelige barrierer, og at der iværksættes tiltag, der kan øge deltagelsen blandt grupper med den laveste deltagelse. Blandt andet ved at se på muligheder for udvidede åbningstider, undersøgelse uden tidsbestilling i bestemte tidsrum eller prøvetagning andre steder end hos den praktiserende læge, f.eks. i mobilklinikker. Vi anbefaler også, at informationsmaterialet skal opdateres og være nemmere at navigere i for den enkelte, og at det oversættes til udvalgte sprog,” siger Gry St-Martin. 

Kan HPV-test erstatte celleprøve?

Som en del af anbefalingerne vil Sundhedsstyrelsen samtidig vurdere, om den nuværende celleprøve kan erstattes af den HPV-test, som man i dag kun bruger på de 60-64-årige. 

”Da man i dag ved, at livmoderhalskræft skyldes HPV-infektion, har muligheden for at screene ved hjælp af HPV-test påkaldt sig stor opmærksomhed. Flere lande har allerede besluttet at indføre HPV-test i deres screeningsprogrammer, også i yngre aldersgrupper,” siger Gry St-Martin, der er afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen. 

Internationale studier viser, at HPV-testen potentielt kan forebygge flere kræfttilfælde. Man skal dog være opmærksom på, at HPV-infektion er meget almindeligt og ofte går over af sig selv, og at det derfor er nødvendigt at undersøge de kvinder, som får påvist HPV-infektion, nærmere. Hvordan man sikrer den bedste balance mellem at få forebygget flere kræfttilfælde uden at udsætte for mange kvinder for unødige ekstraundersøgelser eller behandling, giver den internationale forskning ikke svar på. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at HPV-test indfases gradvist og kontrolleret i screeningsprogrammet, så der i en periode bruges både HPV-test og celleprøve.

Regioner nedsætter styregruppe

Regionerne nedsætter nu en national styregruppe for livmoderhalskræftscreening, som skal sørge for, at anbefalingerne bliver implementeret ensartet og koordineret på tværs af regionerne. 

Styregruppen vil i den kommende tid blandt andet udarbejde en detaljeret plan for, hvordan HPV-testen tages i brug. Indtil da fortsætter programmet som i dag. Kvinder vil stadig modtage en invitation med nærmere information om screeningen fra deres region, også når de nye anbefalinger går i gang.

Læs de nye anbefalinger her.