xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Forebyggelse og behandling af adfærds­forstyrrelser hos personer med demens

Sundhedsstyrelsen sender i dag en ny national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens i høring.

20 AUG 2018

Sundhedsstyrelsen sender i dag en ny national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens i høring.

Op mod 90 % af alle mennesker med demens bliver på et tidspunkt i løbet af deres sygdomsforløb ramt af både psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Der kan typisk være tale om aggressiv, ophidset og urolig adfærd (agitation), irritabilitet, angst, depression, manglende initiativ og motivation (apati) og eufori samt psykotiske symptomer som hallucinationer og vrangforestillinger.

Der kan være flere årsager til, at sygdomsforløbet udvikler sig sådan, og både biologiske, psykologiske og sociale aspekter kan have betydning.

Samlet set kan symptomerne ofte føre til, at personen med demens og hans eller hendes pårørende vil opleve, at deres livskvalitet bliver forringet. Adfærdsmæssige og psykiske symptomer er desuden med til at øge kompleksiteten i pleje, omsorg og behandling.

”Det er vigtigt at forsøge at undgå at behandle adfærdsforstyrrelser hos mennesker med demens med antipsykotisk medicin. Det handler i stedet om at forsøge at forebygge at adfærden opstår. Hvis borgeren udviser adfærdsmæssige eller psykiske symptomer, er det vigtigt at personalet forsøger at finde ind til de ubehag eller udækkede behov, som adfærden kan være et udtryk for, og dernæst tilbyde borgeren målrettede indsatser med udgangspunkt i den individuelle borgers præferencer og livshistorie”, siger Sara Louise Friis Rose, formand for arbejdsgruppen i Sundhedsstyrelsen.

Den nye retningslinje ser bl.a. nærmere på, hvilke psykosociale interventioner, man kan tilbyde personer med demens for at forebygge adfærdsforstyrrelser, det kan for eksempel være superviseret konditionstræning og reminiscensterapi.

Retningslinjen har også set nærmere på anvendelsen af udvalgte lægemidler til personer med demens og adfærdsforstyrrelser. Fx frarådes det at anvende anden generations antipsykotika til behandling af aggressiv eller psykotisk adfærd hos personer med demens, hvilket understøtter de gældende retningslinjer på området.

Retningslinjen er i høring frem til den 14. september 2018.

Se høringsudgaven på høringsportalen