xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelse af spredning af CPO

Sundhedsstyrelsen sender i dag en ny vejledning om forebyggelse af spredning af CPO i høring. CPO er en særlig gruppe af multiresistente bakterier, der forårsager infektioner, der kan være vanskelige at behandle. Sammen med vejledningen sendes også en bekendtgørelse i høring, som gør CPO anmeldelsespligtigt.

09 MAR 2018

Sundhedsstyrelsen sender i dag en ny vejledning om forebyggelse af spredning af CPO i høring. CPO er en særlig gruppe af multiresistente bakterier, der forårsager infektioner, der kan være vanskelige at behandle. Sammen med vejledningen sendes også en bekendtgørelse i høring, som gør CPO anmeldelsespligtigt. Det vil sige, at nye tilfælde af CPO fremover skal anmeldes skriftligt til Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Forekomsten af CPO-infektioner i Danmark har været stigende over de senere år, og formålet med vejledningen er derfor at begrænse den fortsatte spredning af bakterierne – både af hensyn til den enkelte borger og patient og af hensyn til sundhedsvæsenets mulighed for på længere sigt at kunne behandle alvorlige infektioner med antibiotika.

CPO-vejledningen ligner MRSA-vejledningen meget i sin opbygning og fokuserer også på sundhedsvæsenets indsats i forhold til at begrænse sygdom og spredning af de pågældende bakterier på hospitaler, på plejehjem og andre steder, hvor syge og svækkede personer opholder sig. Det skyldes, at personer, der i forvejen er syge eller svækkede, er i størst risiko for at få alvorlig sygdom forårsaget af CPO. 

I forbindelse med udarbejdelse af vejledningen har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de regionale klinisk mikrobiologiske afdelinger, Statens Serum Institut, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, Dansk Selskab for Infektionsmedicin, Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker og Danske Regioner.

Vejledningen henvender sig primært til ledelse og personale inden for sundheds- og plejeområdet.

I forbindelse med udgivelsen af vejledningen, udstedes også en bekendtgørelse, der forpligter læger til at anmelde nye tilfælde af CPO til Statens Serum Institut. Bekendtgørelsen er sendt i høring samtidig med vejledningen.

Høringsversionerne af bekendtgørelse om anmeldelse af CPO og vejledning om forebyggelse af spredning af CPO kan tilgås via Høringsportalen:

Læs mere om Sundhedsstyrelsens arbejde med CPO