xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Flest kræftpatienter henvises til pakkeforløb af egen læge

Sundhedsdatastyrelsen kigger i en ny analyse på, hvem i sundhedsvæsenet, der henviser til pakkeforløb for kræftområdet, og i hvilken grad forløbene bliver gennemført inden for de anbefalede frister. Og analysen viser blandt andet, at det i høj grad er den praktiserende læge, der tager initiativ til, at en patient kommer i et pakkeforløb.

19 JAN 2018

Sundhedsdatastyrelsen kigger i en ny analyse på, hvem i sundhedsvæsenet, der henviser til pakkeforløb for kræftområdet, og i hvilken grad forløbene bliver gennemført inden for de anbefalede frister. Og analysen viser blandt andet, at det i høj grad er den praktiserende læge, der tager initiativ til, at en patient kommer i et pakkeforløb.

Samtidig viser analysen, at andelen af kræftpatienter, der kommer igennem deres pakkeforløb inden for de anbefalede frister er stigende de seneste år. I 2013 gjaldt det 73 procent – i 2016 var tallet steget til 81.

Enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Janet Samuel er rigtig godt tilfreds med udviklingen:

”Når vi taler om kræftsygdomme så ved vi, at tidlig diagnostik og hurtig udredning er afgørende, og det er netop et af formålene med kræftpakkerne. Det er dog vigtigt at bemærke, at andelen af patienter, der kommer gennem pakkeforløb inden for de anbefalede frister, aldrig kan eller skal blive 100 %. Der vil altid være patienter, der har brug for ekstra undersøgelser eller behandling, hvis de for eksempel samtidig har en anden sygdom, og det skal der afsættes tid til – ellers er det ikke god behandling”.

Sundhedsstyrelsen er i 2017 gået i gang med at revidere pakkeforløbene for kræft, som en del af Kræftplan IV. Revisionen skal forsøge at skabe mere plads til den enkelte kræftpatients ønsker og behov, samtidig med at der tages højde for den faglige udvikling.

”Sidste år fik vi lavet en undersøgelse som viste, at de hospitalsansatte har taget godt imod pakkeforløbene og oplever, at patienterne har fået hurtigere og bedre forløb som et resultat af indførelsen af pakkerne. De prioriteres højere i hele systemet og ventetiden er kortere. Men rapporten viste også, at der stadig er udfordringer i forhold til at sikre, at patienterne oplever en sammenhæng i forløbet på tværs af matrikler og sektorer. Det er erfaringer, som vi vil tage med i revisionen af pakkeforløbene for kræft,” siger enhedschef Janet Marie Samuel.

Analysen ”Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet – og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for de anbefalede forløbstider” er udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen, på baggrund af data fra Landspatientregisteret og CPR-registeret. Den dækker perioden 2013 – 2016.

Læs analysen her