xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Færre personer har et langtidsforbrug af opioider

Antallet af personer, der får opioider, som fx morfinpræparater, i mere end seks måneder, er faldet. Det viser Sundhedsdatastyrelsens analyse af forbruget af opioider i Danmark i årene 2008 til 2017. Faldet vækker glæde i Sundhedsstyrelsen.

24 AUG 2018

Antallet af personer, der får opioider, som fx morfinpræparater, i mere end seks måneder, er faldet. Det viser Sundhedsdatastyrelsens analyse af forbruget af opioider i Danmark i årene 2008 til 2017. Faldet vækker glæde i Sundhedsstyrelsen.

Der er sket et markant fald i antallet af personer, der, som led i smertebehandling, får opioider i mere end seks måneder. I 2011-2016 lå antallet stabilt på omkring 183.000 personer, men i 2017 er forbruget faldet til cirka 170.000 personer. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. 

Samme tendens viser sig for personer, der har brugt opioider i over fem år. Her er antallet i 2017 det laveste i ti år. I perioden 2008 til 2017 er antallet af brugere med forbrug i over fem år faldet fra cirka 86.000 til 60.000. Og det glæder Sundhedsstyrelsen: 

”Det er positivt, at antallet af personer, som har fået opioider i både mere end seks måneder og mere end fem år, er faldende. Det viser, at lægerne har opmærksomhed på området og tager aktivt stilling til, om opioider er den rette behandling til patienter med kroniske smerter”, siger Casper Larsen, farmaceut i Sundhedsstyrelsen. 

Fokus på opioider

Sundhedsstyrelsen har de seneste år haft fokus på behandling af smerter, herunder på at nedsætte forbruget af opioider. Indsatsen blev sat i gang, da en kortlægning af forbruget i 2016 viste, at Danmark har et højt forbrug sammenlignet med andre nordiske lande. 

Som en del af indsatsen har IRF i Sundhedsstyrelsen anbefalet, hvilke lægemidler der bør bruges til fx kroniske lænderygsmerter, såkaldte kroniske nociceptive smerter, via en rekommandationsliste. Listen viste, at det er usikkert, om balancen mellem gavnlige og skadelige virkninger er positiv for de fleste patienter ved behandling med opioider.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at for eksempel smertemestring, træning eller andre ikke-farmakologiske tiltag bør være en central og integreret del af behandlingen for alle typer af kroniske smerter. Opioider bør kun anvendes til udvalgte patienter. 

En tredjedel af langtidsbrugere får kun korttidsvirkende opioider

Analysen fra Sundhedsdatastyrelsen peger samtidig på, at mange langtidsbrugere af opioider får korttidsvirkende opioid. Tallene viser, at 35 % af personer med forbrug af opioider i mere end seks måneder udelukkende indløste recept på et korttidsvirkende opioid i 2017. Det er på trods af, at korttidsvirkende opioid generelt ikke anbefales til patienter med kroniske smerter, da der er større risiko for afhængighed og misbrug. 

”Tallene viser, at lægerne skal være opmærksomme på, at patienter med kroniske smerter som hovedregel bør behandles med en fast dosis af langtidsvirkende opioid. De langtidsvirkende opioider sikrer bedre døgndækning af smerter, færre gennembrudssmerter og mindre euforiserende effekt sammenlignet med de korttidsvirkende opioider”, siger Casper Larsen.

Links

Sundhedsdatastyrelsens indblik, ”Færre langtidsbrugere af opioider i 2017”

Den Nationale Rekommandationsliste, ”Farmakologisk behandling af kroniske, nociceptive smerter”, 2018

Information om Sundhedsstyrelsens smerteindsats