xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Færre hjertepatienter venter længe på bypass- og hjerteklapoperationer

Færre hjertepatienter venter 31 dage eller mere på en bypassoperation. På landsplan er andelen faldet fra 21 % til 14 % fra sidste kvartal. For hjerteklapoperationer går det også fremad. Her er andelen af patienter, der venter 45 dage eller mere i dette kvartal faldet til 23 %. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens rapport om overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb i 2. kvartal 2018.

07 DEC 2018

”Der er generelt en positiv udvikling i ventetiderne på bypassoperationer og hjerteklapoperationer i dette kvartal, men i nogle regioner er der dog stadig mange patienter, som venter meget længe på en hjerteoperation. Derfor forventer vi, at regionerne fortsat vil forbedre situationen for de patienter, som venter længe”, fortæller Astrid Nørgaard, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen. 

Rapporten viser også, at der overordnet set er flere hjertepatienter, der har ventet på at blive udredt end i de andre kvartaler. I 2. kvartal 2018 er udredningsretten på landsplan overholdt i knap tre ud af fire af de registrerede forløb (73 %). Der er forskel på regionernes overholdelse af udredningsretten. Regionerne har oplyst, at det blandt andet er problemer med registrering, men også kapacitetsproblemer, der ligger bag de lave tal.

”Det er bekymrende, at regionerne ikke overholder udredningsretten, for der er tale om en lovfæstet ret for patienterne. Derfor forventer vi, at regionerne arbejder målrettet på at overholde udredningsretten”, siger Astrid Nørgaard, der fortæller, at Sundhedsstyrelsen nu også har bedt enkelte regioner om en redegørelse og en handleplan for området.

Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet, Opgørelse for 2. kvartal 2018

Om overvågning af hjerteområdet

Sundhedsstyrelsen overvåger, om udredningsretten bliver overholdt for patienter, som er diagnosticeret med hjertesygdomme, samt udviklingen i ventetiderne til invasiv diagnostik og behandling for udvalgte hjertesygdomme. Desuden ser Sundhedsstyrelsen på, om regionerne overholder reglerne for maksimale ventetider for visse tilstande af iskæmiske hjertesygdomme. 

Sundhedsstyrelsen har siden 1. januar 2017 overvåget hjerteområdet ud fra denne nye model, som erstatter den tidligere monitoreringsmodel på området.