xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Det går for langsomt med at bringe brugen af tvang ned i psykiatrien

De nye tal for tvang i psykiatrien, som dækker hele 2017, viser, at den samlede brug af tvang fortsat er meget langt fra målsætningerne for 2020. Særligt bekymrende er det, at brugen af tvang over for børn og unge fortsat ligger højt.

14 JUN 2018

De nye tal for tvang i psykiatrien, som dækker hele 2017, viser, at den samlede brug af tvang fortsat er meget langt fra målsætningerne for 2020. Særligt bekymrende er det, at brugen af tvang over for børn og unge fortsat ligger højt.

Opgørelsen af brugen af tvang i psykiatrien viser, at regionerne halvvejs inde i perioden for partnerskabsaftalerne stadig er meget langt fra at nå målene for 2020 om at bruge mindre tvang i psykiatrien.
Årsrapporten for 2017 viser, at man på landsplan er nået længst, når det gælder målet om at halvere andelen af personer, der bæltefikseres og antallet af bæltefikseringer over 48 timer. Her er der opnået et fald i brugen det seneste år og siden starten af målingerne. Men tallene viser fortsat en stor stigning i næsten alle de øvrige tvangsformer, herunder i anvendelsen af beroligende medicin. 

Mindre indgribende former for tvang – men den samlede brug er ikke bragt ned

Rapporten viser, at det ikke er lykkedes for nogen regioner at bringe antallet af personer, der udsættes for tvang ned, men at tvangsforanstaltningerne overordnet set er ændret, så der bliver brugt mindre indgribende former for tvang. Det vil sige, at brugen af tvang er omlagt til andre former i stedet for nedbragt, som er det samlede mål med indsatsen. 

Især Region Syddanmark og Region Hovedstaden har opnået positive resultater med at reducere bæltefikseringer. Erfaringer fra disse regioner kan med fordel udbredes til andre regioner. Derudover bør der være et skærpet fokus på samarbejde mellem kommuner og regioner for at forebygge anvendelsen af tvang. 

“Vi er ikke i tvivl om, at regionerne bakker op om målsætningerne med at nedbringe brugen af tvang, men vi er nu halvvejs i perioden, og der er altså lang vej igen for at nå målene. I tre af regionerne er der endog meget lang vej igen. Vi ved, at det kræver en gennemgribende kulturændring at vende udviklingen, og det kræver simpelthen, at ledelsen på alle niveauer vedvarende har fokus på det. Men vi er nødt til at tage bestik af, om der fremover skal andet og mere til for at nå målet”, siger enhedschef Janet Samuel.

Tvang anvendes stadig for meget over for børn og unge 

Det vækker også stor bekymring i Sundhedsstyrelsen, at der nu bliver brugt mere tvang over for børn og unge. Særligt bekymrende er det, at alle regionerne ligger over baseline i forhold til både antallet og andelen af børn og unge, der bliver tvangsindlagt. Erfaringer fra regionerne viser, at forebyggelse og tidlig opsporing af børn og unge, der er i høj risiko for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling, er en væsentlig faktor, hvis brugen af tvang skal ned. Derfor er det vigtigt at arbejde sammen på tværs af kommuner og regioner for at forebygge indlæggelser.

”Tallene viser, at der er for mange børn og unge, der bliver udsat for tvang. Vi er langt fra målsætningen for 2020. Derfor vil vi sætte ekstra fokus på, hvordan vi kan nedbringe brugen af tvang over for børn og unge”, siger Janet Samuel.

Næste skridt for at følge op på målsætningen for 2020

Sundhedsstyrelsen har indtil videre holdt møder med fire ud af fem regioner siden sidste måling for at drøfte, hvilke indsatser og ledelsesmæssige skridt regionerne kan tage for at bringe brugen af tvang ned, og hvilke udfordringer de har med at nå målsætningerne for 2020. Møderne har bekræftet, at det vigtigste redskab for regionerne er at have et vedvarende ledelsesfokus på alle niveauer og en markant prioritering af målet om at nedbringe brugen af tvang.   

Sundhedsstyrelsen vil fortsat samarbejde med regionerne om at bruge den eksisterende viden om, hvordan de kan mindske brugen af tvang til at udvikle indsatsen og sikre, at de gode erfaringer i enkelte regioner bliver fastholdt og delt med andre regioner. Særligt vil Sundhedsstyrelsen have fokus på, hvordan den samlede brug af tvang over for børn og unge kan blive bragt ned, og om der er behov for supplerende indsatser, der kan forebygge brugen af tvang.

Monitorering af tvang i psykiatrien 2017

Bilag 1: Notat til Sundhedsstyrelsens kommentering

Bilag 2: Oversigt over tvangsformer

Bilag 3: Dokumentation af indikatorer

Bilag 4: Baggrundstabeller