xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tværsektorielle teams skal mindske brugen af tvang i psykiatrien

Regionerne og kommunerne kan i samarbejde søge midler til at afprøve en ny model for fælles tværsektorielle teams. De skal forebygge brugen af tvang ved blandt andet at forebygge konfliktfyldte indlæggelser.

24 AUG 2018

Regionerne og kommunerne kan i samarbejde søge midler til at afprøve en ny model for fælles tværsektorielle teams. De skal forebygge brugen af tvang ved blandt andet at forebygge konfliktfyldte indlæggelser. 

Den samlede brug af tvang i psykiatrien er ikke faldet, viser de nyeste tal for tvang i psykiatrien for 2017. Blandt andet er tvangsindlæggelser og brug af tvang over for børn og unge under 18 år steget. Derfor er der behov for at afprøve nye initiativer på tværs af regioner og kommuner, der kan skabe en bedre sammenhæng og forebygge tvang. Det gælder ikke mindst for særligt udsatte mennesker, for eksempel personer med svær psykisk lidelse og samtidigt misbrug, der har en høj risiko for at blive tvangsindlagt og muligvis senere opleve tvang.

Borgere, der tidligere har været tvangsindlagt, er ofte i risiko for at blive indlagt igen og opleve tvang. Derfor skal de nye tværsektorielle teams sætte tidligt ind over for særligt udsatte grupper som dem. Det skal være med til at forebygge tilbagefald og konfliktfyldte indlæggelser for borgere, der tidligere har været tvangsindlagt. 

”Vi håber, at de tværsektorielle teams kan være med til at understøtte en tidligere, mere sammenhængende og koordineret indsats for mennesker, der er i høj risiko for at blive tvangsindlagt. På den måde vil de nye teams være med til at forebygge konfliktfyldte indlæggelser der muligvis kan føre til brug af tvang”, siger Kirsten Hansen, sektionsleder i Enhed for Planlægning i Sundhedsstyrelsen.

De tværsektorielle teams skal være med til at opbygge et bedre samarbejde mellem den regionale psykiatri, de kommunale tilbud og almen praksis og derigennem gøre den samlede indsats over for udsatte grupper mere sammenhængende og koordineret. De skal tage udgangspunkt i en ny model, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med rådgivning fra en arbejdsgruppe. Modellen tager udgangspunkt i de gode erfaringer, der hidtil er opnået med udgående teams. 

Puljen bliver udmøntet som en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021, hvor der er afsat 23,5 millioner kroner til en pulje til fælles tværsektorielle teams.

Information om puljen, kriterier og krav til ansøgere

Link: Ny model for tværsektorielle teams til nedbringelse af tvang