xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsens uddannelsespriser går til…

I dag uddeler Sundhedsstyrelsen priser til to hospitalsafdelinger, der er særligt gode til at uddanne speciallæger

13 MAR 2018

I dag uddeler Sundhedsstyrelsen priser til to hospitalsafdelinger, der er særligt gode til at uddanne speciallæger

Sundhedsstyrelsen uddeler igen i år en pris til den bedste uddannelsesafdeling i Danmark samt en pris til en afdeling, der har gjort ekstra store fremskridt.   

Prisen som bedste uddannelsesafdeling går til Medicinsk Endokrinologisk afdeling ved Aarhus Universitets Hospital. Der er tale om en stor afdeling med en god uddannelseskultur, hvor supervision og feedback bliver prioriteret. Inspektorerne konkluderer, at afdelingen på alle niveauer har en stærk tradition for uddannelse og et trygt læringsmiljø, som aktivt fokuserer på læring inden for alle de 7 lægeroller. 

Afdelingen er udvalgt på baggrund af en rapport fra Sundhedsstyrelsens inspektorer, der er et korps af læger, som er udpeget af de videnskabelige selskaber. Lægerne fra Inspektorordningen tager rundt og vurderer landets uddannelsesafdelinger for at kvalitetssikre og udvikle uddannelsen af yngre læger. Inspektorerne vurderer afdelingerne på 16 temaer og giver dem scores fra 1-4. 

Inspektorerne hjælper uddannelsesafdelingerne

Inspektorerne er speciallæger, der dagligt fungerer på landets sygehuse og som her er involveret i den lægelige videreuddannelse. Ved inspektorbesøg deltager også læger, som er ved at blive uddannet til specialelæger - de såkaldte juniorinspektorer. Det meste af afdelingen involveres ved inspektorbesøget og inspektorerne giver en hjælpende hånd til at forbedre videreuddannelse.

”Inspektorordningen er god til at følge op på, om der er fokus på lægernes uddannelse i en travl hverdag” siger Henrik Stig Jørgensen, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen og tilføjer:

 ”De læger, som fungerer som inspektorer, gør en stor forskel, når de tager sig tid til at besøge landets afdelinger. Jeg har selv været læge på en afdeling, hvor et inspektorbesøg var med til at give lægernes uddannelse et løft. ”   

Højdespringerprisen

Sundhedsstyrelsens anden uddannelsespris, den såkaldte højdespringerpris, går i år til Akutmodtagelsen, Regionshospital Nordjylland – Hjørring. 

Afdelingen har siden 2015 flyttet sig fra en gennemsnitsscore på 2,4 til et gennemsnit på 3,8 i 2017. Sundhedsstyrelsens inspektorer fremhæver, at der er sket en betydelig fremgang i uddannelse og læringsmiljø siden forrige besøg og at afdelingen nu har et særdeles godt læringsmiljø.