xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Flere kræftpatienter bliver behandlet hurtigt

Flere patienter kommer hurtigere gennem deres kræftforløb end tidligere. Der er imidlertid en række patienter med bestemte kræftformer, der har forløb, der er længere end standardforløbet.

16 MAJ 2018

Flere patienter kommer hurtigere gennem deres kræftforløb end tidligere. Der er imidlertid en række patienter med bestemte kræftformer, der har forløb, der er længere end standardforløbet.

En ny analyse af kræftpakkeforløb for perioden 2013-2016 har set på de forløb, der er længere end den fastsatte standardtid (standardforløbstid) for at undersøge, hvor lange forløbene typisk er.

Analysen er allerede blevet brugt i Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet til  at drøfte, om der er regionale forskelle eller variation pakkerne imellem. Undersøgelsen er foretaget af Sundhedsdatastyrelsen for Sundhedsstyrelsen på baggrund af indberetninger fra regionerne. 

”Vi er meget tilfredse med, at analysen viser, at den samlede tid til behandling generelt er faldende for alle de udvalgte kræftformer, og andelen af forløb, som er gennemført inden for standardforløbstiden, er steget i 10 ud af de 13 udvalgte kræftpakker. Det drejer sig om brystkræft, lungekræft, tyk- og endetarmskræft, hoved- og halskræft, nyrekræft, prostatakræft, livmoderkræft, kræft i æggestokkene, kræft i bugspytkirtlen, kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken.”, siger enhedschef Janet Samuel,  

Analysen viser samtidig, at flertallet af de forløb, som varer længere end standardforløbstiden, ofte går mere end et par dage ud over standardforløbstiden eller længere.

Analysen kan desværre ikke sige noget om, hvad der ligger til grund for, at nogle forløb varer længere end standardforløbstiden, men overordnet set kan lange forløbstider skyldes: 

  • At der kan være et fagligt velbegrundet behov for at stabilisere andre samtidige sygdomme først (komorbiditet) eller andre faglige hensyn
  • At patienterne har haft et ønske om at holde en pause i udredningen eller behandlingen af personlige årsager, f.eks. familiære begivenheder, behov for yderligere betænkningstid mv. 
  • Lokale organisatoriske udfordringer eller kapacitetsudfordringer i forbindelsen med varetagelsen af udredning og behandling
  • At diagnostik og behandling har udviklet sig over tid, så forløbstiderne for nogle patienter bliver længere end beskrevet i pakkeforløbene.   

”Analysen giver en anledning til, at regionerne undersøger, hvad der ligger bag de lange forløbstider, som supplement til det øvrige arbejde, der foregår i regionerne og som vi løbende drøfter i Task Force. Vi vil også bruge analysen til at vurdere, om kræftpakkerne fungerer i forhold til hensigten”, siger Janet Samuel.

Sundhedsstyrelsens kommentarer til Sundhedsdatastyrelsens analyse af de pakkeforløb, hvor forløbstid var længere end anbefalet i perioden 2013-2016

Se analysen hos Sundhedsdatastyrelsen