xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

235 anbefalinger skal støtte kommunernes forebyggelse

Sundhedsstyrelsen har gennemgået og opdateret de anbefalinger, der i 2012 blev sendt til kommunerne, og som beskrev den bedste viden om gode forebyggelsesindsatser. De såkaldte forebyggelsespakker består denne gang af 235 anbefalinger på 11 væsentlige forebyggelsesområder, og som noget nyt er der bud på, hvilke områder det er vigtigst at starte med.

20 APR 2018

Sundhedsstyrelsen har gennemgået og opdateret de anbefalinger, der i 2012 blev sendt til kommunerne, og som beskrev den bedste viden om gode forebyggelsesindsatser. De såkaldte forebyggelsespakker består denne gang af 235 anbefalinger på 11 væsentlige forebyggelsesområder, og som noget nyt er der bud på, hvilke områder det er vigtigst at starte med.  

De 11 forebyggelsespakker beskriver indsatser overfor alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed og rygning og andre faktorer eller risikofaktorer, der har stor betydning for sundheden. Anbefalingerne skal støtte kommunalbestyrelsernes lovbundne ansvar med at skabe rammer for sund levevis og sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.

”Som noget ny har vi fremhævet, at der er syv ud af de 11 forebyggelsesområder, som vi vil råde kommunerne til at prioritere før de øvrige. Det er, fordi de syv områder har størst betydning for borgernes sygelighed, trivsel, funktionsniveau, indlæggelser, ulighed i sundhed samt økonomiske konsekvenser for kommunerne”, siger chefkonsulent Rasmus Baagland.

De syv prioriterede områder er: tobak, fysisk aktivitet, mental sundhed, alkohol, overvægt, mad & måltider og stoffer

Tal viser udgifterne i en gennemsnitskommune

Forebyggelsespakkerne indeholder udover anbefalingerne også opdaterede tal for, hvordan borgernes sundhedsadfærd kan se ud i en gennemsnitskommune, og de kommunale udgifter der er relateret til det.

Forebyggelsespakken for tobak viser fx, at der i en gennemsnitskommune på 59.000 indbyggere er 8100 dagligrygere og 3800 storrygere, der ryger mere end 15 cigaretter dagligt. Rygning medfører flest kontakter til sundhedsvæsenet, de fleste samfundsmæssige omkostninger og langt de fleste dødsfald.

”Tallene viser, at det er afgørende for folkesundheden at forebygge rygestart, skabe røgfrie miljøer og fremme rygestop. Derfor har vi også strammet anbefalingerne for tobak, så de anbefalinger, der tidligere var forslag til en ekstra indsats på området, nu bliver anbefalet at implementere med det samme”, siger Rasmus Baagland.

I hver enkelt forebyggelsespakke står der også, hvilke anbefalinger kommunerne bør implementere først. For fysisk aktivitet er anbefalingen at satse på motorik og bevægelse i daginstitutioner, at implementere de 45 minutters daglig bevægelse i skolen, og at kommunerne bør planlægge omgivelserne, så de fremmer fysisk aktivitet blandt borgerne og giver let adgang til idrætsfaciliteter i nærområdet for alle borgere.

Kommunerne skal styrke borgernes mentale sundhed

Mental sundhed er et af de områder, hvor der er sket mest siden første lancering af forebyggelsespakkerne i 2012.

”Vi har nu et meget bedre vidensgrundlag for, hvad der kan styrke trivslen dermed den mentale sundhed hos borgerne. Den negative udvikling, vi har set i dårlig mentalt sundhed i den seneste nationale sundhedsprofil, er foruroligende. Forebyggelsespakkens anbefalinger er et solidt fundament til, hvad kommunen kan prioritere i deres indsatser for at sætte ind og fremme trivslen”, siger Rasmus Baagland.

Forebyggelsespakken fremhæver, at det er ekstremt vigtigt, at børn og unge trives i deres dagtilbud og skoler. Det, der fremmer en god trivsel, er for eksempel, at børn og unge er en del af inkluderende og trygge fællesskaber, hvor de ikke bliver udsat for mobning. Derudover ser det også ud til, at der er behov for flere lettilgængelige åbne tilbud til unge, der ikke trives i deres hverdag.

Se forebyggelsespakkerne her