xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

To nye undersøgelses­metoder bliver en del af retningslinjer for fosterdiagnostik

Sundhedsstyrelsen har revideret retningslinjerne for fosterdiagnostik, der beskriver de undersøgelser af fosteret, som gravide bliver tilbudt. Fra 1. marts vil to nye undersøgelsesmetoder indgå som et nationalt ensartet tilbud: Non-Invasiv Prænatal Test (NIPT) og kromosom mikroarray. Samtidig er der lagt vægt på, at kommende forældre skal have grundig information om deres valgmuligheder.

24 JAN 2017

Sundhedsstyrelsen har revideret retningslinjerne for fosterdiagnostik, der beskriver de undersøgelser af fosteret, som gravide bliver tilbudt. Fra 1. marts vil to nye undersøgelsesmetoder indgå som et nationalt ensartet tilbud: Non-Invasiv Prænatal Test (NIPT) og kromosom mikroarray. Samtidig er der lagt vægt på, at kommende forældre skal have grundig information om deres valgmuligheder.

Retningslinjerne for fosterdiagnostik beskriver, hvilke tilbud gravide skal have på områderne: Prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik. De udkom sidst i 2004. Retningslinjerne skal sikre, at der er et ensartet program af høj kvalitet i hele landet. 

”De nye retningslinjer understreger, at de fosterdiagnostiske undersøgelser er et tilbud, som gravide kan til- eller fravælge undervejs. Det betyder for eksempel, at man kan vælge at blive skannet udelukkende for at se, om der er et eller flere fostre, og hvor langt man er henne i graviditeten, og at man samtidig kan fravælge andre informationer. På samme måde skal valget mellem at afbryde eller bevare graviditeten, hvis der bliver fundet alvorlig sygdom eller handicap hos fosteret, være ligeværdige alternativer. Udover at gå retningslinjerne igennem fagligt, har vi derfor også gået dem igennem sprogligt for at sikre, at de er skrevet i et værdineutralt sprogbrug”, siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Christine Brot.

Med de to nye metoder, NIPT og kromosom mikroarray, kan man undersøge, om barnet har alvorlige tilstande, som gør, at det ikke er levedygtigt, eller har alvorlige handikap eller svære udviklingsforstyrrelser. I Danmark har NIPT de sidste par år allerede været taget i brug af private klinikker og i dele af det offentlige sundhedsvæsen, men på forskellig vis. Derfor skal retningslinjerne sikre, at der er en fælles ensartet brug og kvalitetssikring af metoden. Der er også lagt vægt på, at analysen foretages i Danmark fremfor hos private udenlandske firmaer. 

”Non-Invasiv Prænatal Test (NIPT) er en god undersøgelse for især Downs syndrom, og den har den store fordel, at testen foretages på en blodprøve fra moderen, og derfor er den helt uden risiko for fosteret. Kromosom mikroarray er en detaljeret kromosomundersøgelse, som kan undersøge for atypiske kromosomafvigelser, men den medfører samtidig en række etiske spørgsmål, blandt andet hvis der kommer uventede fund ved undersøgelsen. I de nye retningslinjer har vi valgt at gøre de to metoder til et tilbud over hele landet, så vi kan sikre, at alle får et ensartet tilbud, men vi er samtidig opmærksomme på, at udviklingen på området går hurtigt. Derfor vil der være behov for at have en samfundsmæssig og politisk debat om, hvor vi vil hen, inden det fosterdiagnostiske program udvides yderligere”, siger overlæge Christine Brot.

Se retningslinjer for fosterdiagnostik

Retningslinjerne er også baggrund for nyt informationsmateriale til alle gravide.