xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tilbud om palliativ indsats til alle med livstruende sygdom

Sundhedsstyrelsen udgiver nye anbefalinger for den palliative indsats til patienter med livstruende sygdomme og deres pårørende. Anbefalingerne skal være med til at give alle lige adgang til palliative tilbud, løfte kvaliteten og understøtte samarbejdet på tværs.

07 DEC 2017

Sundhedsstyrelsen udgiver nye anbefalinger for den palliative indsats til patienter med livstruende sygdomme og deres pårørende. Anbefalingerne skal være med til at give alle lige adgang til palliative tilbud, løfte kvaliteten og understøtte samarbejdet på tværs.

Den palliative indsats for patienter med livstruende sygdomme og deres pårørende tager udgangspunkt i et helhedsperspektiv på patienten og de pårørendes behov og problemer i forbindelse med en livstruende sygdom.

Anbefalingerne har fokus på, at det er vigtigt, at patienter med livstruende sygdomme så tidligt som muligt i deres sygdomsforløb får klarhed over, om de har behov for lindring. Det er helt afgørende for at sætte de rette palliative indsatser i gang – uanset om de er af fysisk, psykisk, social og/eller eksistentiel/åndelig karakter. Derudover sætter anbefalingerne fokus på at støtte samarbejdet mellem alle faggrupper, der arbejder indenfor det palliative område på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner, for at skabe bedre sammenhæng og kontinuitet i patientforløbene.

”De nye anbefalinger fokuserer på at give alle lige adgang til de palliative behandlingstilbud overalt i landet - uanset diagnose, så alle patienter med livstruende sygdomme, og dermed ikke kun patienter med kræftsygdomme, får imødekommet deres behov, og at kvaliteten af indsatserne bliver løftet. Det gælder især i forhold til de basale palliative indsatser, der bliver udført i kommunerne, i almen praksis og på de fleste sygehusafdelinger”, siger sektionsleder Kirsten Hansen. 

Mange mennesker har et stort ønske om at være hjemme i den sidste tid, og det stiller krav om en høj faglighed i kommunerne og i almen praksis. Derfor er der også fokus på uddannelse og kompetencer i anbefalingerne både i forbindelse med det basale og specialiserede palliative område.

Anbefalingerne er en revision af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2011. Revisionen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt sammensat arbejdsgruppe.

Anbefalinger for den palliative indsats