xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tidlig indsats for sårbare familier

Udmøntning af satspulje på sundhedsområdet for 2017-2020: Alle kommuner inviteres til at ansøge om at deltage i kvalitetsudviklingsprojekter omkring sårbare familiers sundhed og trivsel med henblik på at målrette de eksisterende ressourcer på området og sikre en tidlig opsporende indsats med udgangspunkt i sundhedsplejens ydelser.

19 SEP 2017

Udmøntning af satspulje på sundhedsområdet for 2017-2020:

Alle kommuner inviteres til at ansøge om at deltage i kvalitetsudviklingsprojekter omkring sårbare familiers sundhed og trivsel med henblik på at målrette de eksisterende ressourcer på området og sikre en tidlig opsporende indsats med udgangspunkt i sundhedsplejens ydelser. Puljen udmøntes til to forskellige modelprojekter.

Det overordnede formål med puljen er dels at udvikle og afprøve metoder til at kategorisere og målrette indsatser for sårbare familier både mono- og tværfagligt i samarbejde med socialforvaltninger, dagtilbud og andre kommunale aktører, dels at udvikle og forbedre fælles værktøjer, som kan støtte arbejdet med tidlig indsats med henblik på at mindske ulighed i sundhed og negativ social arv. 

Projekterne forventes etableret i slutningen af 2017.

Se ansøgnings- og vejledningsmateriale

I forbindelse med satspuljeprojektet er udarbejdet en afdækningsrapport af kommunernes indsats overfor sårbare og udsatte familier: Tidlig indsats for sårbare familier. Afdækning af kommunernes indsats