xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Socialt samvær forbedrer ældres mentale sundhed

Et nyt litteraturstudie, som Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet af Aarhus Universitet, viser, at især sociale aktiviteter kan få ældre til at trives bedre.

23 JAN 2017

Et nyt litteraturstudie, som Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet af Aarhus Universitet, viser, at især sociale aktiviteter kan få ældre til at trives bedre.

Hver ottende ældre over 74 år har en dårlig mental sundhed. Hvis trivslen skal forbedres, skal der være et klart fokus på det sociale element i de aktiviteter, man tilbyder de ældre. Det er en af konklusionerne i et nyt litteraturstudie, som Aarhus Universitet har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

”Vi kan se, at det er vigtigt, at man fokuserer på det sociale i aktiviteterne. Men det er også vigtigt, at indsatserne ikke bliver for ensartede, og at de ældre selv er motiverede og har lyst til at deltage,” siger Mille Pedersen, der er fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen.

Ud over at livskvaliteten er bedre hos ældre, der trives, kan en god mental sundhed også være med til at beskytte mod fysisk og psykisk sygdom. Derfor er der behov for at sætte fokus på ældre borgeres trivsel.

”Det er jo i sig selv vigtigt, at ældre borgere trives og har det godt. Men hvis vi samtidig kan forhindre, at de bliver syge, så de kan leve et godt og selvstændigt liv i flere år, så er det selvfølgelig et stort plus,” siger Mille Pedersen.

Mangler viden om yngre ældre

Litteraturstudiet viser også, at der generelt er gennemført og publiceret relativt få videnskabelige studier om fremme af mental sundhed blandt ældre. Samtidig er der stort set ikke gennemført studier eller indsatser, der fokuserer på de ældre, der er i overgangen til pensionisttilværelsen.  

”Vi ved, at det er en stor omvæltning, når man siger farvel til arbejdsmarkedet og goddag til pensionistlivet. Men vi ved ikke, hvad der virker, hvis man vil gøre den overgang bedre,” siger Mille Pedersen. 

Samtidig er der langt mellem indsatser til pårørende. Studiet viser derfor, at der er et stort behov for at få afprøvet, og ikke mindst dokumenteret, metoder, der kan fremme den mentale sundhed blandt ældre. 

Indsatser der fremmer ældres mentale sundhed - et systematisk litteraturstudie af internationale undersøgelser

Fakta om ældres mentale sundhed

  • Ni procent af de ældre over 74 år angiver, at de ofte er uønsket alene. Andelen af uønskede alene er større end i alle de andre aldersgrupper.
  • 12 procent af ældre over 74 år har dårlig mental sundhed. 
  • Blandt ældre mennesker, der modtager personlig pleje, føler 25 procent sig ofte eller en gang i mellem alene blandt andre, mens 50 procent ofte eller en gang imellem føler sig uønsket alene.