xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sammenhæng og samarbejde i fokus på hjerteområdet

Sundhedsstyrelsen har besluttet at udfase de lidt usmidige hjertepakker og i stedet lave nye anbefalinger for det tværfaglige forløb for patienter med hjertesygdom. Ændringen sker med opbakning fra både patientforeninger og de faglige miljøer.

10 FEB 2017

Sundhedsstyrelsen har besluttet at udfase de lidt usmidige hjertepakker og i stedet lave nye anbefalinger for det tværfaglige forløb for patienter med hjertesygdom. Ændringen sker med opbakning fra både patientforeninger og de faglige miljøer. 

Det faglige grundlag bliver der ikke lavet om på. Patienterne vil også fremover få tilbudt de undersøgelser og behandlinger, som bygger på de faglige vejledninger, der også indgår i hjertepakkerne. Der har nemlig været stor tilfredshed med det faglige indhold i hjertepakkerne. De har blandt andet medvirket til at få sat både udredning og behandling i system, så patienter på tværs af landet får tilbud om de samme undersøgelser og behandlinger af høj kvalitet. Patienternes rettigheder i forhold til maksimale ventetider og udrednings- og behandlingsret gælder naturligvis stadig.

Men hjertepakkerne har også budt på nogle udfordringer. Det har for eksempel været svært at få tilpasset forløbene til den enkeltes behov. 

”Der har været bred enighed om, at hjertepakkerne gav for usmidige forløb, og at de var vanskelige og tunge at bruge i den kliniske hverdag. Det har været for svært at få den enkelte patient til at passe ind i de fastlagte tidsforløb, som ikke rigtig gav mening for hverken patient eller fagfolk. Derfor lægger vi nu fremover meget større vægt på at skabe sammenhæng for patienterne i hele patientforløbet”, siger enhedschef Janet Samuel.

De kommende anbefalinger vil altså stadig bygge på faglige indhold fra pakkerne, som der har været stor tilfredshed med. Det nye er, at anbefalingerne stiller skarpt på det samlede forløb for patienter med hjertesygdom – fra patienten oplever symptomer og går til egen læge til behandling og den efterfølgende hjerterehabilitering. Formålet er at sikre en mere ensartet behandling i alle dele af patientforløbet, herunder sætte fælles rammer for blandt andet hvem og hvordan der henvises til sygehusbehandling, og hvorledes rehabilitering i kommuner bør foregå.

Samtidig med at hjertepakkerne bliver udfaset, vil Sundhedsstyrelsen lave en ny og mere enkel opfølgning på hjerteområdet. Tanken er at gøre op med unødvendig bureaukratisering. Derfor fjernes de ekstra registreringer fra hjertepakkerne. I stedet vil den nye opfølgning bruge registreringer og opgørelser, som allerede er til rådighed. Og fremover vil opfølgningen have fokus på patientens udredningsret og på at de maksimale ventetider overholdes.

Se mere under tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom

Se mere under opfølgning på hjerteområdet