xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Særlig støtte hjælper udsatte gravide og deres børn

Udsatte gravide kvinder og deres børn har store sundhedsmæssige fordele af at modtage ekstra støtte gennem hele graviditeten. Det viser resultater fra et satspuljeprojekt.

30 MAR 2017

Udsatte gravide kvinder og deres børn har store sundhedsmæssige fordele af at modtage ekstra støtte gennem hele graviditeten. Det viser resultater fra et satspuljeprojekt.

Næsten tusind kvinder har deltaget i satspuljeprojektet ”Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide”. Evalueringen viser, at de gravide har haft en lige så god graviditet og også fået lige så sunde børn som andre gravide.

Det kan være en udfordring for gravide kvinder med sociale eller mentale problemer at benytte sig af tilbud i sundhedsvæsenet. Derfor er det vigtigt at tilbyde den enkelte udsatte gravide individuel støtte under og efter graviditeten.

”Projektet havde til formål at fremme social lighed i sundhed i graviditeten. Det har vist sig, at den ekstra støtte gør, at de gravide i højere grad kan tage vare på både deres egen og på det kommende barns sundhed,” siger Annette Poulsen, projektleder i Sundhedsstyrelsen.

En tredjedel af kvinderne i projektet er diagnosticeret med en psykisk lidelse. I stedet for et gruppetilbud fik de gravide i projektet en målrettet individuel indsats med en anerkendende og relationsbaseret tilgang og konkret vejledning fra et tværfagligt team af sundhedspersonale. Det har styrket kvindernes selvværd, mentale sundhed og deres relation til barnet.

Alle projekterne har arbejdet med at styrke kommunikationen mellem sundhedspersonalet og de gravide og deres partnere på nye måder. SMS og Facebook blev benyttet i stort omfang, og den løbende kommunikation samt nærhed til indsatsens tilbud har motiveret de gravide til at gennemføre forløbet, konkluderer rapporten.

Læs mere om projektet og se evalueringerne