xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Pulje for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2018

Private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer kan søge om midler til indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller støtte arbejdet med at fremme sundhed og forebygge sygdom.

13 OKT 2017

Private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer kan søge om midler til indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller støtte arbejdet med at fremme sundhed og forebygge sygdom

Sundhedsstyrelsen åbner for ansøgninger til puljen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Det forventes, at der vil være cirka 33 millioner kroner til nye aktiviteter. Pengene skal gives til indsatser indenfor følgende områder:

  • Alkohol 
  • Mental sundhed 
  • Seksuel sundhed 
  • Astma og allergi
  • Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse 
  • Forebyggelse af dopingmisbrug
  • Tobak
  • Monitorering på sundhedsområdet
  • Fysisk aktivitet 

Det er primært foreninger og organisationer med et non-profit sigte, der kan komme i betragtning til at modtage tilskud. Derudover kan forskningsinstitutioner søge om midler på monitoreringsområdet.

Tilskud gives til konkrete aktiviteter og ikke til generel drift. I forbindelse med ansøgningsrunden vil der primært fokus på 3-årige indsatser (2018-2020). 

Information om puljen, kriterierne for hvert prioriteret indsatsområde og om krav til ansøgningen og ansøgere

Ansøgningsfristen er fredag den 24. november 2017 kl. 12.