xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ny pulje støtter forsøg med et medicinfrit afsnit i psykiatrien

Regioner kan nu søge penge til at afprøve nye behandlingsmetoder, der kan medvirke til at nedbringe medicinforbruget i psykiatrien.

03 FEB 2017

Regioner kan nu søge penge til at afprøve nye behandlingsmetoder, der kan medvirke til at nedbringe medicinforbruget i psykiatrien. 

Puljen giver mulighed for at etablere et medicinfrit psykiatrisk afsnit, hvor mennesker med psykiske lidelser kan blive behandlet med fokus på ned- og udtrapning af eksisterende medicinforbrug.

 

"Puljen giver mulighed for at afprøve metoder, der kan medvirke til at nedbringe medicinforbruget. Der er endnu meget lidt viden på dette område, og formålet med puljen er derfor netop at bidrage med erfaringer og viden om mulige metoder til dette", siger Anne Bøgh Mortensen, fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen. 

Puljen etableres med inspiration fra Norge, hvor man generelt har sat fokus på at sikre tilbud om medicinfri behandling og hjælp til ned- og udtrapning af medicinforbrug.

Det medicinfrie afsnit skal tilbyde patienterne andre former for terapi og aktiviteter, der kan mindske behovet for og forbruget af medicin. Det kan for eksempel være:

  • psykoterapi, individuelt eller i grupper, gerne med fokus på særlige terapiformer fx DAT
  • psykoedukation, herunder udarbejdelse af individuel plan og kriseplan fx ved brug af early recognition method (ERM)
  • musikterapi
  • mindfulness
  • fysisk aktivitet/træning og aktiviteter, der øger kropsbevidsthed
  • miljøterapi
  • familieterapi
Puljen indgår i satspuljeaftalen for 2017-2020, hvor det fremgår, at der i perioden 2017-2019 afsættes i alt 10,2 millioner kroner til en pulje målrettet regionerne til forsøg med et medicinfrit afsnit. 

Projektet skal igangsættes medio 2017 og afsluttes inden udgangen af 2019. 

Frist for ansøgning om midler er den 3. april 2017. 

Projektet etableres på forsøgsbasis i én region. Alle regioner kan søge puljen, hvorefter der bevilges midler til eet projekt på baggrund af de indkomne ansøgninger.

I tilknytning til projektet bliver der tilknyttet en ekstern evaluator til evaluering af projektet, så der kan komme ny viden på området, fordi der endnu kun er sparsom viden. 
 

Information om puljen