xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Monitorering af forløbstider på kræftområdet i 2. kvartal 2017

77 procent af patienterne med kræft kom i behandling inden for de beskrevne standardforløbstider i 2. kvartal af 2017.

31 AUG 2017

77 procent af patienterne med kræft kom i behandling inden for de beskrevne standardforløbstider i 2. kvartal af 2017.

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort rapporten vedrørende monitorering af forløbstider på kræftområdet i 2. kvartal 2017. I særligt 3 regioner er der et større fald i, hvor mange behandlingsforløb, der blev gennemført indenfor standardforløbstiden. Det vil sige tiden fra, at patienten bliver henvist til undersøgelse, og til mistanken om kræft er afkræftet, eller til at behandlingen starter.

Sundhedsstyrelsen ser med alvor på udviklingen, som viser, at der har været udfordringer på udvalgte kræftformer og behandlingsmetoder i 2. kvartal 2017. Eksempelvis er andelen af gennemførte forløb inden for kirurgisk behandling af brystkræft i Region Hovedstaden faldet fra 87 % i 1. kvartal 2017 til 54 % i 2. kvartal 2017. Andelen af gennemførte forløb inden for medicinsk behandling af kræft i tyk- og endetarm i Region Nordjylland er faldet fra 87 % i 1. kvartal 2017 til 54 % i andet kvartal 2017. Derudover er andelen af gennemførte forløb inden for strålebehandling af lungekræft i Region Midtjylland faldet fra 65 % i 1. kvartal 2017 til 32 % i 2. kvartal 2017.

”Generelt har der over senere år været en meget positiv udvikling på kræftområdet. Der er dog udfordringer i visse regioner i 2. kvartal, hvilket vi er særligt opmærksomme på. De kvartalsvise forløbstider svinger fra kvartal til kvartal, men denne gang er faldet i andelen af patienter, der gennemfører et forløb inden for standardforløbstiderne, faldet  mere markant i flere regioner indenfor specifikke kræftformer og behandlingsmetoder. Derfor har vi anmodet 3 regioner om at give os en mere omfattende redegørelse over baggrunden for de relativt store fald i andel gennemførte forløb", siger enhedschef Janet Marie Samuel.

Sundhedsstyrelsen følger løbende udviklingen på kræftområdet, blandt andet gennem kvartalsvise monitoreringer. Når tallene viser, at der er udfordringer, er det praksis, at Sundhedsstyrelsen anmoder om uddybende redegørelser fra regionerne om udfordringer samt hvilke tiltag, herunder ledelsesmæssige tiltag, regionerne iværksætter for at imødekomme udfordringerne.

Sundhedsstyrelsen drøfter også den generelle udvikling på kræftområdet og de løbende monitoreringer i den nedsatte Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet. Her følges der også op på regionernes redegørelser med fokus på en dialog om, hvordan regionerne håndterer de konkrete udfordringer. 

Over 30.000 patienter blev udredt gennem et pakkeforløb i 2. kvartal af 2017. Et pakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte begivenheder er lagt tilrette med faste tidspunkter og indhold, og som udgangspunkt dermed følger et på forhånd booket forløb. Det er ikke hensigten, at alle patienter skal have et forløb, der opfylder standardforløbstiderne, fordi en stor del af patienterne har en anden sygdom ud over kræft eller har et særligt kompliceret forløb. Sådanne forhold skal der tages et særligt hensyn til, og det kan give et længere forløb.

Links

Rapport: Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 2. kvartal 2017, Sundhedsstyrelsen 2017

Data fra Sundhedsdatastyrelsen for 2. kvartal 2017