xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lær mere om NKR på kick-off møde og metodekurser

Sundhedsstyrelsen afholder kick-off møde den 4. september 2017 kl. 12-17 om NKR. Mødet afholdes på Comwell Conference Center Copenhagen, Center Boulevard 5, 2300 København S.

13 JUN 2017

Sundhedsstyrelsen afholder kick-off møde den 4. september 2017 kl. 12-17 om NKR. Mødet afholdes på Comwell Conference Center Copenhagen, Center Boulevard 5, 2300 København S.

Formålet med kick-off mødet er at orientere om NKR-puljen som udbydes til faglige selskaber og miljøer årligt frem til 2020. På mødet vil der blive orienteret om, hvilke krav der stilles til ansøgere samt være fokus på GRADE og NKR-metoden. 

Information om mødet og tilmelding på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Foruden kick-off mødet afholdes der metodekurser i NKR til efteråret. Indtil videre er der fastlagt kurser 22. og 24. august samt 5. og 6. september. Der vil formentlig blive afholdt flere kurser i løbet af efteråret. Tilmelding til kurser sker til nkrsekretariat@sst.dk.

Alle faglige selskaber og øvrige aktører som ønsker at udarbejde nationale kliniske retningslinjer opfordres til at deltage på kick-off mødet 4. september og på et metodekursus.

Puljeopslaget om puljemidler for 2018 forventes opslået primo september 2017.