xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kvalitet i de kommunale akutfunktioner

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag krav og anbefalinger for de særlige sygeplejeindsatser, som bliver varetaget i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Det er første gang Sundhedsstyrelsen sætter krav til de indsatser, der bliver varetaget af landets kommuner.

04 APR 2017

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag krav og anbefalinger for de særlige sygeplejeindsatser, som bliver varetaget i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Det er første gang Sundhedsstyrelsen sætter krav til de indsatser, der bliver varetaget af landets kommuner.

Kommunale akutfunktioner er en del af den kommunale hjemmesygepleje. Det er en tidsbegrænset hjælp, som går ud over den hjælp, som den øvrige hjemmesygepleje kan tilbyde. Akutfunktionerne er et tilbud til patienter, der har brug for en særlig indsats i kommunen. Akutfunktionen har den fordel for patienten, at indsatsen kan varetages tæt på patientens hverdag, for eksempel i eget hjem.

Den samlede indsats ydes i et tæt samarbejde mellem personalet i akutfunktionen, den øvrige hjemmesygepleje og læger i almen praksis og på sygehuse.   

”Det er nyt og skelsættende, at Sundhedsstyrelsen med disse standarder sætter krav til nogle af de kommunale indsatser. De fleste kommuner har i dag en form for akutfunktion, og der har været efterspurgt faglige retningslinjer til denne type tilbud, fordi indholdet i akutfunktionerne kan variere på tværs af landet. De nye kvalitetsstandarder skal derfor være med til at højne og ensarte kvaliteten af tilbuddene. På den baggrund har vi sat krav til, hvordan tilbuddet bliver tilrettelagt, hvad det skal indeholde, og hvilke kompetencer der skal være til stede hos personalet. Derudover vil standarderne gøre det tydeligt for lægerne, hvilket tilbud de henviser til”, siger sektionsleder Kirsten Hansen.

Der er to formål med akutfunktionerne. Dels skal de følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis patienten stadig har behov for pleje og behandling efter at være udskrevet fra sygehuset. Dels skal akutfunktionerne forebygge forværring af en akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats. Målet er dermed, at akutfunktionerne skal understøtte, at patienter i hele landet får mulighed for at få en særlig sygeplejefaglig indsats af ensartet høj kvalitet tæt på deres hverdag, når de har brug for det.

Rammer for akutfunktionerne

Indsatsen i den kommunale akutfunktion erstatter ikke en sygehusindlæggelse. Hvis en patient har brug for en sygehusindlæggelse, skal patienten altid indlægges på sygehus.

Akutfunktionen er derimod et tidsafgrænset tilbud til de patienter, som har et yderligere sygeplejefagligt behov end det, den øvrige hjemmesygepleje kan varetage. Behandlingsforløbet skal således koordineres på tværs af faggrupper og sektorer, så det understøtter et velfungerende samarbejde med læger på sygehus og i almen praksis.

Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen – krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygeplejeindsatser (2017)

Standarderne tager afsæt i og erstatter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje fra 2014.