xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Guide til kommuner om forebyggende hjemmebesøg

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en praksisnær guide til kommunerne om, hvordan de kan opspore de ældre, der har et særligt behov for en forebyggende indsats, for eksempel på grund af sygdom. Guiden skal hjælpe kommunerne med at målrette deres indsats i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg.

19 APR 2017

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en praksisnær guide til kommunerne om, hvordan de kan opspore de ældre, der har et særligt behov for en forebyggende indsats, for eksempel på grund af sygdom. Guiden skal hjælpe kommunerne med at målrette deres indsats i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg. 

Lovgivningen om de forebyggende hjemmebesøg, som kommunerne skal tilbyde, blev ændret i januar 2016. Med lovændringen har kommunerne pligt til i højere grad fokusere på de ældre, der har et særligt behov for en forebyggende indsats.  Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er fortsat at sikre, at ældre lever et så sundt og selvhjulpent liv som muligt. 

Sundhedsstyrelsens guide skal inspirere kommunerne til, hvordan de kan arbejde med at identificere og opspore de ældre, der er i særlig risiko for at få nedsat funktionsevne, for eksempel på grund af fysisk sygdom. I guiden er der 9 eksempler på, hvordan kommunerne kan organisere arbejdet med opsporing af ældre. De bygger på interviews med ledere og forebyggende medarbejdere i udvalgte kommuner.

”Eksemplerne viser, at kommunerne med fordel kan udvide deres samarbejde med eksterne aktører, som for eksempel sygehuse, almen praksis og apoteker”, siger Lone Thomsen, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.  

Guiden indeholder også et afsnit om de juridiske rammer for at bruge personhenførbare data til at opspore ældre, der har behov for et forebyggende hjemmebesøg. 

Guiden er udarbejdet med faglig sparring fra en ekspertgruppe og følgegruppe, der inkluderer en række væsentlige aktører på forebyggelsesområdet. 

 

Opsporing af ældre i særlig risiko for nedsat funktionsevne