xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien

Region Hovedstaden har fået midler til at etablere et medicinfrit psykiatrisk afsnit, hvor mennesker med psykiske lidelser kan blive behandlet med fokus på at nedtrappe og udtrappe dem af medicin. Midlerne er fra puljen til forsøg med etablering af et medicinfrit afsnit.

02 OKT 2017

Region Hovedstaden har fået midler til at etablere et medicinfrit psykiatrisk afsnit, hvor mennesker med psykiske lidelser kan blive behandlet med fokus på at nedtrappe og udtrappe dem af medicin. Midlerne er fra puljen til forsøg med etablering af et medicinfrit afsnit.

Projektet, der har modtaget støtte, omfatter et rehabiliterende forløb målrettet patienter med skizofreni, der har til formål at nedsætte brugen af antipsykotika. Forløbet er et systematisk uddannelsesforløb, som blandt andet består af psykoedukation og -terapi, fysisk træning, kostvejledning, patientgrupper og peer-mentorer.

”Vi er glade for, at der nu er mulighed for at afprøve andre behandlingsmetoder til målgruppen af personer med skizofreni. De har generelt et stort forbrug af medicin med bivirkninger til følge, og derfor er det vigtigt at undersøge, om der er andre og nye metoder, der også kan hjælpe dem”, siger fuldmægtig Anne Bøgh Mortensen i Sundhedsstyrelsen.

Målet med puljen er at afprøve nye behandlingsmetoder, der kan være med til at nedbringe medicinforbruget i psykiatrien. Medicin forstås i denne sammenhæng som psykofarmaka. Det kan for eksempel være andre former for terapi, og aktiviteter der kan mindske behovet for medicin.

Puljen bygger på inspiration fra Norge, hvor man generelt har sat fokus på at sikre tilbud om medicinfri behandling og hjælp til at nedtrappe og udtrappe medicinforbruget.

Der er endnu kun sparsom viden om området, og derfor bliver der tilknyttet en ekstern evaluator til at evaluere projektet, så der kan komme ny viden til.

Information om projektet, der har fået puljemidler